Prawo do życia - Konstytucja RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do życia - Konstytucja RP - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO DO ŻYCIA
Jest najważniejszym prawem, dopiero jego uznanie i zagwarantowanie urealnia gwarancję innych praw, które mogą stać się ideowymi abstrakcjami. Stanowi „klasyczną negatywną wolność” - zakreśla wokół jednostki barierę, którą wolno wyjątkowo jedynie przekraczać państwu
Wszystkie akty go gwarantują : Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela („każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa”), MPPOiP („każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia”), EKPC „prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę”, Karta Praw Podstawowych UE „każdy ma prawo do życia”
ZAKRES OCHRONY ŻYCIA nie jest jednoznacznie zapisany i określony w ustawodawstwie. Budzi wciąż wiele wątpliwości.
Podstawowe zagrożenia prawa do życia : zbrodnie wojenne, ludobójstwo, rasizm, doraźne egzekucje bez wyroku sądu, zabójstwa motywowane politycznie, zabójstwa uchodźców, terroryzm, zakładników branie, zagłada środowiska naturalnego, intencjonalne umożliwianie grupom ludności zaspokajania podstawowych potrzeb, zaginięcia z wymazaniem istnienia danej osoby
Konstytucja RP a PRAWO DO ŻYCIA:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę do życia” ; „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym w tym medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody”
Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie : dobro istoty ludzkiej ma prymat nad społecznym interesem czy nauką, każda forma działań związanych z klonowaniem jest zabroniona
Zabójstwo eutanatyczne (na żądanie danej osoby ) - polska kodyfikacja karna chroni stypizowania - życie jako wartość sama w sobie, odbiera więc prawo do swobodnego dysponowania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz