pracownik - omówienie(Isem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pracownik - omówienie(Isem) - strona 1 pracownik - omówienie(Isem) - strona 2

Fragment notatki:

Część szczególna prawa pracy - podmioty pozostające w stosunku pracy, nawiązanie, kwestie dotyczące ustania stosunku pracy.
Aby zawrzeć umowny stosunek pracy muszą istnieć 2 strony stosunku pracy. Pracodawca i pracownik.
Czy podmioty muszą mieć zdolność do czynności prawnych, co to właściwie jest, co się dzieje, jeżeli pracodawca będący osobą fizyczną takiej zdolności nie ma.
PRACOWNIK
nie ma definicji legalnej. Mamy definicje pracownika chociażby art.2 kodeksu pracy, gdzie został określony w sposób specyficzny.
Ustawodawca definiuje pracownika - pracownikiem jest osoba która, zawarła z pracodawca umowę o pracę, albo ta która została mianowana, wybrana, powołana. Jednak nie wiemy jakie powinna mieć cechy, w jaki sposób można byłoby ją dookreślić. USTAWODAWCA DEFINIUJE PRACOWNIKA W USTAWIE O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH - nie tylko osoba która zawarła umowę o pracę, ale również ta która pracuje u pracodawcy na podstawie umowy zlecenia.
Pracownik to tylko ta osoba, która zawarła społeczny stosunek pracy o ściśle określonych cechach.
Pojęcie pracownika odnajdziemy również w prawie pracy → pragmatyki służbowe [specyficznie w urzędniczych]. SYLWETKA PRACOWNIKA:
Trudność naszych rozważań polega na tym, że ustawodawca posługuje się różnymi pojęciami.
Kto może być pracownikiem:
-art.22 § 2 i § 3:
§2 - pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i rozpoczyna pod pewnymi warunkami mogą być zatrudniane osoby młodociane.
2 KATEGORIE PRACOWNIKÓW : ukończył 18 lat, lub ukończył lat 16
§3 - osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie woli i nawiązać stosunek pracy. Jak się mają do siebie te 2 paragrafy oraz kto to jest osoba ograniczona w zdolności do wykonywania czynności prawnych?
Zdolność pracownicza - kto może być pracownikiem. Patrząc na oba przepisy można dojść do przekonania że nie mają ze sobą nic wspólnego. Oba paragrafy różnie regulują zagadnienie pracownika.
§ 2 określa jedynie kierunki polityki zatrudnienia pracownika.
Art.190 reguluje status osoby młodocianej.
Zdolność prawną nabywamy od urodzenia. W wyjątkowych sytuacjach przy tak zwanym spadkobraniu.
Kiedy mogę złożyć swoje oświadczenie woli co do nawiązania umowy, tylko wtedy kiedy będę miała zdolność pracowniczą, czyli ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
W prawie cywilnym to wygląda inaczej, najpierw zdolność prawna, później zdolność do czynności prawnej.
Układ stosunków prawnych - ograniczona osoba w zdolności do czynności prawnej, samodzielnie może złożyć oświadczenie woli. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz