pracodawca - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pracodawca - omówienie  - strona 1 pracodawca - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

PRACODAWCA
Jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna - jeżeli zatrudnia pracowników. MODEL WŁAŚCICIELSKI - pracodawcy postrzegani jako podmioty zatrudniające pracowników w oparciu o majątkową zdolność rozporządzania zakładem.
MODEL ZARZĄDCZY - jednostka organizacyjna , w której kadra kierownicza posiada uprawnienie do zarządzania nią i kierowania zasobami ludzkimi.
Zdolność do zatrudnienia - nie tylko złożenie oświadczenia woli, i dopuszczenie pracownika do pracy, ale także realizacja nawiązanej już więzi prawnej i wynikających z niej obowiązków. W przypadku gdy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy jednostkę organizacyjną wyodrębnioną prawnie, organizacyjnie, finansowo i majątkowo, przy czym ma zdolność zatrudnienia pracowników, posiada kierownictwo odrębne od przedsiębiorcy właściciela, wówczas to jednostka organizacyjna jest pracodawcą a nie przedsiębiorca.
Od pracodawcy (osoby fizycznej) nie wymaga się pełnej zdolności do czynności prawnych. Pracodawcą może być zarówno osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba jej nie posiadająca (← wszystkie czynności podejmowane są przez przedstawiciela ustawowego)
Jednostka organizacyjna nie musi posiadać osobowości prawnej by uznać ją za pracodawcę. Dla pracownika pracodawcą jest wówczas jednostka, która go zatrudnia, a nie ta, która skupia wszystkie podległe jej jednostki.
Pracodawcą nie może być skarb państwa pomimo tego, iż jest osobą prawną.
Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w prawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką lub inna wyznaczona do tego osoba. np. organem jednoosobowym przedsiębiorstwa państwowego jest jego dyrektor.
Podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną może dokonywać czynności w sprawach z zakresu prawa pracy osobiście, przez osobę zarządzającą lub przez inną osobę do tego wyznaczoną.
W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, ten ostatni staje się z mocy prawa strona w dotychczas istniejących stosunkach pracy. Nowy pracodawca i przejęty pracownik związani są już istniejącym stosunkiem pracy. Zasada ta nie ma zastosowania do pracowników świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.
W związku z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawce, jest on zobowiązany powiadomić o tym działającą w zakładzie każdą zakładową organizację związkową, bez względu na to, czy jest reprezentatywna czy też nie, lub jeżeli jej nie ma wszystkim pracownikom.
POWIADOMIENIE: forma pisemna, muszą być podane przyczyny, skutki w sferze prawnej i ekonomicznej, socjalnej, dla pracowników, zamierzone działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, warunków pracy, płacy i przekwalifikowania ← co najmniej 30 dni przed przewidywanym przejściem. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz