PPodstawy organizacji procesów gospodarczych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PPodstawy organizacji procesów gospodarczych - strona 1 PPodstawy organizacji procesów gospodarczych - strona 2 PPodstawy organizacji procesów gospodarczych - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWY ORGANIZACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH Alokacja zasobów Alokacja - decyzja określająca sposób użycia danych zasobów i środków. Alokacja zasobów - rozdział, rozdysponowanie środków pomiędzy różne konkurujące cele. Ponieważ zasoby są ograniczone, natomiast możliwości ich zastosowania są liczne i różnorodne, dlatego gospodarowanie polega na alokacji- rozdzielaniu rzadkich zasobów między różnorakie i możliwe ich zastosowania w procesach produkcji oraz dystrybucji.
Na proces alokacji zasobów i dóbr możemy spoglądać z dwóch punktów widzenia:
Analiza makroekonomiczna- analizuje problemy alokacji na poziomie całego społeczeństwa, całej gospodarki narodowej.
Analiza mikroekonomiczna- analizuje problemy na poziomie pojedynczych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstwa, konsument). Efektywność gospodarowania: optimum w sensie Patero. Optimum w sensie Patero - sformułowane przez włoskiego ekonomistę Patero warunki optymalnej alokacji zasobów, zapewniające maksymalizacje dobrobytu. Zachodzi ono wtedy, gdy zasoby ekonomiczne i produkcja są alokowane w zastosowaniach w ten sposób, że ich realokacja do innych zastosowań nie może polepszyć położenia jednostki bez pogorszenia sytuacji, co najmniej jednej jednostki.
Racjonalność jako skutek rzadkości wyborów. Racjonalność- postępowania polega na tym, że podmiot gospodarczy zbiera i analizuje przy pomocy rozumu wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Gospodarować racjonalnie - rozumnie; wykorzystywać wiedzę, umiejętności. Zasada racjonalnego gospodarowania- posiada dwa warianty :
Zasada największego efektu, największej wydajności. Polega na takim doborze metody działania, by za pomocą danych, określonych nakładów uzyskać jak największy efekt
Zasada minimalizacji nakładów środków, zasada oszczędności środków, zasada najmniejszego kosztu.
Oba warianty dają ten sam rezultat. Nie można ich połączyć.
Zasada posiada charakter: Prywatno gospodarczy - wykorzystywana jest do jednostkowego, prywatnego celu. Społeczno gospodarczy - wykorzystywana jest do realizacji wspólnego celu całego, szeroko pojętego społecznego procesu produkcji.
Racjonalność : Rzeczywista dotyczy wyniku wyboru i traktuje wybór jako racjonalny wówczas, kiedy wybrane rozwiązanie prowadzi do maksymalizacji korzyści.
Proceduralna odnosi się do procesu wyboru i traktuje wybór jako racjonalny wówczas, gdy rzeczywiste podmioty (ludzie) wybierają metody przybliżające do osiągnięcia maksymalnych korzyści ze swojej działalności.


(…)

… i instytucje pozabankowe- banki komercyjne, bank centralny, giełda papierów wartościowych.
Podmioty demokracji społecznej- związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby przemysłowo-handlowe, parie polityczne, federacje konsumentów, towarzystwa regionalne itp.
Przedsiebiorstwa zagraniczne

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz