pozycja ustrojowa Rady Ministrów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pozycja ustrojowa Rady Ministrów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

pozycja ustrojowa Rady Ministrów
RM jest jednym z dwóch podstawowych organów władzy wykonawczej - istnieje obok prezydenta jako równorzędny organ konstytucyjny
nie jest podporządkowana głowie państwa
istnieje polityczne powiązanie RM z Sejmem
RM i jej poszczególni członkowie ponoszą odpowiedzialność:
wobec Sejmu za swoją działalność polityczną (parlamentarną)
przed TS - indywidualną odpowiedzialność konstytucyjną
Mieszany charakter ustrojowy - RM jest organem kolegialnym, a większość jej członków to zarazem odrębne, jednoosobowe organy konstytucyjne o własnym zakresie kompetencji. Wewnątrz RM zarysowuje się polityczna hierarchizacja jej członków
Do RM należą wszystkie sprawy polityki państwa, niezastrzeżone dla innych organów państwowych
RM skupia w swej kompetencji najważniejsze sprawy dotyczące bieżącego prowadzenia polityki państwa
domniemanie kompetencji działa na rzecz RM
RM kieruje całym systemem administracji rządowej, a poprzez RM sprawuje także nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. Ponadto ma kompetencje do określania stanowiska Polski w organach wykonawczych UE
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz