Powstanie styczniowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie styczniowe- opracowanie - strona 1 Powstanie styczniowe- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Administracja Powstania Styczniowego 1861/1862 - w Warszawie powstają dwie opcje polityczne : Radykalno-demokratyczna Potrzeba zorganizowania powstania narodowego (zbrojnego). Obóz ten nazywany jest popularnie „obozem czerwonych”. W połowie 1862 roku powstaje Centralny Komitet Narodowy, proklamuje się prawowitą władzą kraju - chce organizacji struktur opozycyjnych do zaborczych. Konserwatywna „biali” - czekać na odpowiedni moment (dogodne międzynarodowe koniunktury)
Jesienią 1863 roku następuje reorganizacja organizacji narodowej. W październiku 1863 roku uchwalono nawet podatek, który „podziemnie” pobierano. Organizacja ta znajduje dojścia do administracji publicznej, poczty, kolei. Budowano administracje podziemną kraju - naczelnicy powiatów i województw (przedstawiciele młodej inteligencji). W każdym województwie powstawały Komitety Powstaniowe (8). Na ziemiach wschodnich było inaczej - było mniej Polaków, szlachta sceptycznie podchodziła do obozu „Czerwonych”. W lecie 1862 roku powstał Komitet Litewski (Wileński) (Zygmunt Sierakowski), miał autonomię względem centralnego z Warszawy. Na Ukrainie powstało dużo więcej Komitetów „Białych” - były one wybierane według skomplikowanych reguł wyborczych przez lokalną szlachtę. Powstał jednak też w Kijowie Komitet „Czerwonych”. W Krakowie powstają „Rady Spiskowe”, z pewną autonomią. Jesień 1862 - masowy akces Księzy do organizacji powstańczych, właścicieli ziemskich. Powstańcy zaniedbali jednak struktury wojskowe - wielki błąd : Liczono na masowość zrywu (akcent na powszechność powstania) Liczono, iż da się wśród masowości zrywu zbudować regularne oddziały Oczekiwanie na dostawy broni z zachodu.
Wybuch powstania planowano na wiosnę (pora sprzyjająca). Planowano budowę dwóch dużych ugrupowań powstańczych : na linii Olkusz - Częstochowa  Kielce, Częstochowa, Warszawa oraz na linii Ostrołęka-Łomża  wschód. Wybuch powstania przyspieszyła „branka do wojska”.22/23 stycznia 1863 roku - powstanie się rozpoczyna, Komitet Centralny ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym. Wszystkich ogłosił wolnymi i równymi, kładziono nacisk na uwłaszczenie chłopów, proponowano im ziemie w zamian za pomoc. Padlewski - naczelne dowództwo. Nie dało się uchwycić żadnego skrawka terytorium, aby Rząd mógł się ujawnić. Proporcje sił : Rosja - ponad 100 tys., Polska - 20 tys. Komitet Centralny wezwał Ludwika Mierosławskiego, by objął urząd Dyktatora powstania. Najpierw powstaniem kierował Stefan Bobrowski (bardzo mody - ok.23 lata - powstańczy naczelnik Warszawy, stał na czele komisji wykonawczej). W lutym 1863 roku z Paryża przybył Mierosławski (na czele 100-osobowego powstania), po kilku porażkach i kilku dniach wraca do Paryża - upadek pierwszej dyktatury.

(…)

… również w Warszawie oddzielny pion wojskowy. Istniała policja, żandarmeria, kontrwywiad, kasa miejska powstańcza (łącznie ponad 2 tys. osób). W sierpniu 1863 roku rząd ogłosił ustawę administracyjną : 5 szczebli urzędowania - wieś, parafie, okręg, powiat, województwo. Urzędnicy z nominacji Finanse postania opierały się na podatkach, składkach, pożyczce narodowej, planowano nawet wydruk powstańczych banknotów, rekwizycji.
W październiku 1863 roku po serii „wsyp”, które wstrząsnęły Rządem, Dyktaturę obejmuje Romuald Traugutt. Próbował nie działać jak dyktator - odgrywał rolę rządu jednoosobowego, tytułu dyktatora nie używał. Zreorganizował organizację powstańczą w Warszawie, ujednolicił siły zbrojne. W kwietniu 1864 roku Traugutt został aresztowany, a potem stracony. Bronisław Brzeziński starał się utrzymać…
… nie wróci, to traci władzę. W marcu obejmuje dyktaturę Marian Langiewicz (oficer pruski z Poznania). Powołuje od Rząd Narodowy Cywilny. Miał on zastąpić wszystkie władze wojskowe i cywilne. Jednak nie zafunkcjonowało to, gdyż Langiewicz po przegranej potyczce został aresztowany w Austrii. Bobrowski uratował sytuację. Nie dysponując pieczątką Rządu, rozkolportował po Warszawie, że Rząd istnieje i powstanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz