Powierzenie pracownikowi innej pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powierzenie pracownikowi innej pracy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ ODPOWIEDNIEJ PRACY
-na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, wynagrodzenie za jej wykonanie nie może być niższe niż wynagrodzenie ustalone według reguł przyjętych w art. 81 § 1 KP
-jeżeli przestój wystąpił z winy pracownika przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za pracę wykonaną -polecenie wykonania innej odpowiedniej pracy może nastąpić w formie pisemnej jak i ustnej
-nie jest wymagana zgoda pracownika
-polecenie musi być wyraźne i dostatecznie zrozumiałe
-inna odpowiednia praca = praca odpowiadająca kwalifikacjom pracownika, albo zbliżona do jego kwalifikacji, którą ten jest w stanie wykonać
-przy powierzeniu innej odpowiedniej pracy bierze się pod uwagę stan zdrowia pracownika
-powierzenie pracownikowi innej odpowiedniej pracy nie jest ograniczone żadnym terminem
-może trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, przy czym może jej towarzyszyć obniżenie wynagrodzenia w porównaniu z wynagrodzeniem pobieranym poprzednio przez pracownika
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz