Potrzeba sprawowania kontroli-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potrzeba sprawowania kontroli-opracowanie - strona 1 Potrzeba sprawowania kontroli-opracowanie - strona 2 Potrzeba sprawowania kontroli-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POTRZEBA SPRAWOWANIA KONTROLI I. WRODZONA MOTYWACJA DO POSIADANIA KOMPETENCJI - WHITE, 1959 II. POTRZEBA SPRAWOWANIA EFEKTYWNEJ KONTROLI NAD OTOCZENIEM - ROLA „PANA SYTUACJI” I „PIONKA” - DE CHARMS,1968 III. INSTRUMENTALNA POTRZEBA WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI - KONCEPCJA SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ - BANDURA 1977; ZGENERALIZOWANE POCZUCIE UMIEJSCOWIENIA KONTROLI - ROTTER, 1966. Osoby z zewnętrznym umiejscowieniem poczucia kontroli są przekonane, że nie posiadają wpływu na bieg wydarzeń (swoje życie) Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem poczucia kontroli są przekonane o decydującym wpływie jednostki na bieg wydarzeń. PRZEJAWY POTRZEBY KONTROLI  WOLNOŚĆ WYBORU - ZJAWISKO REAKTANCJI (Brehm);  POCZUCIE SPRAWSTWA - KONTROLA BEHAWIORALNA; PREFEROWANIE SYTUACJI PRZEWIDYWALNYCH - KONTROLA POZNAWCZA. ZAKRES DZIAŁANIA POTRZEBY KONTROLI DOTYCZY GŁÓWNIE WYDARZEŃ POZYTYWNYCH: Zjawisko iluzji kontroli - Alloy i Abramson, 1979; egotyzmu atrybucyjnego - Zuckerman, 1979. KONSEKWENCJE POCZUCIA KONTROLI LUB JEJ BRAKU  ZJAWISKO WOODOO;  WYUCZONA BEZRADNOŚĆ - badania Seligmana;  ZACHOWANIA TWÓRCZE - badania Amabile, 1986;  ODPORNOŚĆ NA STRES - badania Zimbardo, 1969, Glassa i Singera, 1972  KONSEKWENCJE ZDROWOTNE - badania Pipera i Tanger, 1986; Schultza, 1976; Brady'ego, 1958. WNIOSKI OGÓLNE  Z REGUŁY OSOBY Z WEWNĘTRZNYM UMIEJSCOWIENIEM POCZUCIA KONTROLI SĄ BARDZIEJ AKTYWNE, OPTYMISTYCZNE, MAJĄ WYŻSZE ASPIRACJE I SAMOOCENĘ, LEPIEJ RADZĄ SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH, ZAJMUJĄ WYŻSZE STANOWISKA ZAWODOWE;  OSOBY Z ZEWNĘTRZNYM UMIEJSCOWIENIEM POCZUCIA KONTROLI SĄ BARDZIEJ BIERNE, PESYMISTYCZNE, MAJA NIŻSZĄ SAMOOCENĘ, SĄ MNIEJ AMBITNE I MNIEJ W ZYCIU OSIĄGAJĄ. ATRAKCYJNOŚĆ INTERPERSONALNA DEFINICJE  ZDOLNOŚĆ WZBUDZANIA DO SIEBIE EMOCJI POZYTYWNYCH INNYCH OSÓB;  PRZYPISYWANIE JEDNOSTCE CECH POZYTYWNIE WARTOŚCIOWANYCH. EMOCJONALNE I POZNAWCZE WARTOŚCI ATRAKCYJNOŚCI INTERPERSONALNEJ NIE ZAWSZE SĄ ZE SOBĄ SPÓJNE: NIEKTÓRYCH LUDZI BARDZIEJ SIĘ CENI NIŻ LUBI, INNYCH - BARDZIEJ LUBI NIŻ CENI. FUNKCJE ATRAKCYJNOŚCI INTERPERSONALNEJ :  POTWIERDZANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚĆI;  NARZĘDZIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO - OSOBY ATRAKCYJNE INTERPERSONALNE LEPIEJ (ŁATWIEJ) ZASPOKAJAJĄ SWOJE POTRZEBY. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz