Postepowanie upadłościowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postepowanie upadłościowe - omówienie - strona 1 Postepowanie upadłościowe - omówienie - strona 2 Postepowanie upadłościowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie upadłościowe Upadłość przedsiębiorcy oznacza, że nie jest on w stanie spłacać swoich zobowiązań a jego majątek praktycznie nie wystarcza na ich zaspokojenie. Sytuacja taka jest trudna zarówno dla dłużnika jak i jego wierzycieli. Być może w trudniejszej sytuacji jest wierzyciel, który prowadzi rentowną działalność a przez ogłoszenie upadłości dużego kontrahenta popada w trudności finansowe.
        Dla wierzyciela istotne jest, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć między innymi dłużnik, wierzyciel. Taka możliwość umożliwia reakcję wierzyciela zanim przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji, gdzie nie będzie szans na jakąkolwiek spłatę należności.         Jednak bardzo trudno określić, w którym momencie złożyć w sądzie właściwy wniosek. Uważam, że należy to zrobić szybko, jeżeli wiemy, że dłużnik nie płaci swoich należności np. do urzędu skarbowego, ZUS a także innym kontrahentom. Jeżeli te czynniki wystąpią łącznie może się okazać, że już jest za późno, gdyż zadłużenie jest duże. Szybkie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli ten zamierza działać na rynku i ma możliwość spłaty należności może spowodować, że w pierwszej kolejności zapłacona zostanie należność wierzycielowi, który złożył taki wniosek, celem wycofania go z sądu. Pamiętajmy jednak, że jeżeli tak się nie stanie a sąd ogłosi upadłość możemy nie otrzymać należnych pieniędzy. Kiedy mo żemy składać wniosek o upadłość ? Podstawową przesłanką jest trwałe zaprzestanie płacenia długów. Nie może to być sytuacja, gdzie są tylko przejściowe kłopoty, gdyż może to spowodować odrzucenie wniosku. Pojawia się kolejny problem oceny trwałego zaprzestania spłacania zadłużenia. Tak naprawdę oceni to sąd. Warto jednak zwrócić uwagę na sytuacje finansową nowego kontrahenta zanim podejmiemy współpracę. Najlepiej zrobić to przez rozeznanie w firmach, które już współpracują z kontrahentem, bądź działają w tej samej branży. Nigdy nie można mieć 100% pewności nawet, jeżeli takiego sprawdzenia dokona wynajęta profesjonalna firma. Choćby z tego powodu, że sytuacja na rynku zmienia się bardzo szybko i kontrahent, który trafnie został, oceniony jako bezpieczny wkrótce może popaść w trudności finansowe. Oprócz tego nie zawsze można dotrzeć do odpowiednich danych pozwalających ustalić faktyczną sytuację.
        Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sądzie rejonowym (gospodarczym sekcja upadłościowa) właściwym dla okręgu, w którym znajduje się zakład główny przedsiębiorcy. Dokumenty, jakie należy złożyć celem przyspieszenia postępowania to wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru RHB, bądź wypis z urzędu ( gminy, miasta), jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarcza lub spółkę cywilną. Oprócz tego należy uprawdopodobnić istnienie wierzytelności poprzez złożenie wyroku sądu nakazującego zapłatę określonej należności, bądź kopie faktur VAT itp. Ponadto należy napisać wniosek o ogłoszenie upadłości i określić, od kiedy dłużnik zaprzestał spłacania należności, oraz wskazać inne elementy mogące poprzeć wniosek.


(…)

… na wezwanie sądu do sprawdzenia swoich wierzytelności. Sąd wezwie do tego w okresie dwóch miesięcy od otwarcia postępowania układowego. Postępowanie powinno być otwarte w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku przez dłużnika, równocześnie sąd wyznaczy sędziego - komisarza oraz nadzorcę sądowego. Są to ważne osoby w postępowania gdyż np. nadzorca sądowy decyduje czy dłużnik może rozporządzać swoim majątkiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz