Postępowanie przy wypadkach - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przy wypadkach - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
W związku z wystąpieniem wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:
podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie oraz zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,
zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora - w przypadku zaistnienia śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy oraz każdego innego wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającego związek z pracą.
W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. U pracodawców małych, gdzie utworzenie dwuosobowego zespołu powypadkowego jest niemożliwe, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.
Na szczegółowy tryb postępowania zespołu powypadkowego składają się:
oględziny,
przesłuchania poszkodowanego i świadków, a także
określenie środków profilaktycznych i wniosków.
Efektem działań zespołu powypadkowego jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku („protokół powypadkowy”). Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia, a w przypadku protokołu powypadkowego dotyczącego wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych jest obowiązany niezwłocznie doręczyć go właściwemu inspektorowi pracy. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat (art. 234 § 31 k.p.).
Pracodawca jest ponadto zobowiązany do sporządzenia i przekazania do właściwego urzędu statystycznego statystycznej karty wypadku przy pracy.
Koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz