Postępowanie karne wojskowe- tryb

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne wojskowe- tryb - strona 1

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE KARNE WOJSKOWE- tryb Wszczęcie postępowania może nastąpić: I) jeśli przestępstwo jest ścigane z urzędu- to prokurator wojskowy II) jeśli przestępstwo jest ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej - 1. na wniosek dowódcy Prokurator wojskowy może: a. wszcząć postępowanie b. ( obligatoryjnie )- odmawia wszczęcia postępowania, jeżeli wobec sprawcy zastosowano już środki przewidziane w wojskowych przepisach dyscyplinarnych. 2. z urzędu- jeśli ( Art. 660 ) ( wyjątek od zasady z Art. 17 §1 pkt 10 ) a. przestępstwo jest ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej b. brak jest takiego wniosku c. wymagają tego ważne względy dyscypliny wojskowej. Niezależnie od tego czy wobec żołnierza zastosowano już sankcje dyscyplinarne. Zaskarżalność ( Art. 660 §2 ) a. jeśli dopiero w toku postępowania sądowego okazało się, że czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa ściganego na wniosek dowódcy jednostki wojskowej- niezaskarżalne b. jeśli wcześniej okaże się ( albo już od początku było wiadomo ), że czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa ściganego na wniosek dowódcy jednostki wojskowej- tak- zażaleniem: - dowódca jednostki wojskowej, - pokrzywdzony ( przełożony - przy przestępstwie zniewagi przełożonego- Art. 347 ) 3) z oskarżenia prywatnego - 1. przez skargę pokrzywdzonego- z chwilą złożenia skargi przez pokrzywdzonego staje się przestępstwem ściganym z urzędu ( Art. 660 §1 ) 2. z urzędu , jeśli wymaga tego interes społeczny ( Art. 660 §2 ) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz