Postępowanie administracyjne - zasada praworządności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - zasada praworządności - strona 1 Postępowanie administracyjne - zasada praworządności - strona 2

Fragment notatki:

zasada praworządności art. 6 KPA Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa .
Art. 7 KPA ( uwaga ! art. 7 w wersji ustawy nowelizacyjnej, która wchodzi w życie 11.04.2011r.) W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli .
jest to zasada konstytucyjna (art. 7 konstytucji stanowiący o działaniu na podstawie i w granicach praw)
odnosi się do organów administracji publicznej , które w stosunkach zewnętrznych muszą mieć dla swych działań podstawę w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 87 konstytucji (konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego)
podstawą prawną decyzji mogą być jedynie akty zaliczane do źródeł prawa powszechnie obowiązującego akty normatywne o charakterze wewnętrznym (jak np. samoistna uchwała Rady Ministrów) nie mogą być podstawą decyzji kierowanych do osób fizycznych, osób prawnych i innych niezależnych od administracji - chodzi o decyzje nakładające obowiązki oraz przyznające uprawnienia
działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania, prawidłowego ustalania obowiązującego stanu prawnego spraw, poprawnej wykładni przepisów przy rozstrzyganiu o obowiązkach i uprawnieniach
organ administracji publicznej nie może nałożyć na obywatela obowiązku ani odmówić przyznania uprawnienia, jeżeli nie wykaże, że uprawniają go do tego konkretne przepisy prawa
organ prowadzący postępowanie ma obowiązek dbania o to, aby tylko legalnymi środkami dochodzić do wyjaśnienia sprawy, z zachowaniem przewidzianych prawem procesowym uprawnień i obowiązków wszystkich uczestników postępowania
przepisy postępowania zawierają wiele postanowień służących zapobieganiu przypadkom naruszenia prawa (np. wyłączenie pracownika) oraz usuwaniu skutków niezgodności z prawem (np. wznowienie postępowania)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz