Postępowanie administracyjne - świadkowie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - świadkowie - strona 1

Fragment notatki:

ŚWIADKOWIE
- świadek nie dostarcza środka dowodowego - nie zeznaje
- jest obserwatorem przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
- jego udział w postępowaniu zapewnia bezstronność czynności egzekucyjnych
- nie stosuje się kpa
- obligatoryjne powołanie świadka:
--obowiązek powołania 2 świadków, gdy zobowiązany nie może być obecny przy czynnościach egzekucyjnych, albo został wydalony z miejsca tych czynności, chyba, że zachodzi obawa, iż w skutek upływu czasu potrzebnego na powołanie świadków egzekucja będzie udaremniona art. 51§2
--obowiązkowo gdy czynności egzekucyjne są dokonywane wporze nocnej 9 art. 52§2)
- fakultatywne powołanie świadka- na wniosek zobowiązanego, albo gdy organ egzekucyjny uzna to za konieczne
- świadkiem może być każda pełnoletnia osoba
- świadek nie otrzymuje wynagrodzenia
- podpisuje protokół z czynności egzekucyjnych
- możliwość wezwania świadka w celu złożenia zeznań np.: postępowanie wyjaśniające prowadzone w celu rozstrzygnięcia wniesionego zarzutu - na podstawie kpa, jego pozycja prawna jest taka sama jak w postępowaniu orzekającym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz