Świadkowie i biegły w postępowaniu egzekucyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadkowie i biegły w postępowaniu egzekucyjnym - strona 1

Fragment notatki:

Świadkowie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Świadek ma pełnić funkcje obserwatora przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w celu zapewnienia bezstronności czynności egzekucyjnych.
Nie stosuje się przepisów k.p.a.
Powołanie:
Obligatoryjne-2 świadków gdy zobowiązany nie może być przy wykonywaniu czynności egz., lub został wydalony z miejsca tych czynności. Gdy egzekucja odbywa się w porze nocnej
Fakultatywne- na wniosek zobowiązanego lub gdy organ uzna to za konieczne.
Świadkiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, oraz pełnoletni członkowie rodziny i domownicy zobowiązanego
Świadek podpisuje protokół z czynności egzekucyjnych oraz NIE otrzymuje wynagrodzenia.
Świadek powołany w celu złożenia zeznań-powołanie na podstawie przepisów k.p.a. ,pozycja prawna taka sama jak w post. orzekającym. 31.Biegły w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Biegły to osoba powołana przez organ prowadzący postępowanie w celu udzielenie pracownikowi organu egz. specjalnych wiadomości niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania i zastosowania środka egzekucyjnego.
Stosuje się odpowiednio przepis 84k.p.a.
Rodzaje:
Biegły skarbowy -ma prawo orzekać o wartości zajętej nieruchomości lub prawa majątkowego;
Biegły sadowy- tj. biegły skarbowy tylko na wniosek zobowiązanego jeśli nie zgada się z oszacowaniem biegłego skarbowego Rzeczoznawca majątkowy- obowiązek powołania dooszacowanie wartości zajętej nieruchomości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz