Postępowanie administracyjne - rozprawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - rozprawa - strona 1

Fragment notatki:

Rozprawa administracyjna
89§1 - organ adm. publ. ma OBOWIĄZEK przeprowadzić rozprawę w toku postępowania, gdy:
1) przyspieszenie post.
2) uproszczenie
3) cel wychowawczy
4) przepis prawa wymaga 89§2 - organ POWINIEN przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba (zależy od UZNANIA) uzgodnienia interesów stron wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków/biegłych/ w drodze oględzin
Funkcja: koncentracja postępowania w miejscu i czasie, zebranie przedstawicieli organów, stron, świadków w celu dokonania niezbędnych ustaleń
z urzędu
na wniosek strony
Należy wezwać strony osobiście lub przez przedstawicieli/pełnomocników + świadków, biegłych powiadomić państwowe i samorządowe j.o. , org. społ., inne osoby
jeśli mogą być inne osoby nieznane organowi, zawiadomić o rozprawie w drodze obwieszczeń lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Termin: tak wyznaczony, by doręczenie wezwań przynajmniej 7 dni przed Niezawiadomienie o terminie = istotna wadliwość Brak udziału strony bez własnej winy = może być przyczyną wznowienia w sprawie zakończonej decyzją ostateczną
Poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron = odroczenie Kierownictwo rozprawy: pracownik organu, przewodniczący/członek organu kolegialnego
Rozprawa - USTNA, może zakończyć się UGODĄ adm.
Kierujący - udziela głosu stronom, kieruje rozprawą, wyjaśnia stan faktyczny, sprawuje tzw. policję sesyjną (porządek na rozprawie, ostrzeżenie, wydalenie, grzywna do 100 zł)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz