Postępowanie administracyjne - Fakultatywne elementy decyzji

Nasza ocena:

4
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Fakultatywne elementy decyzji - strona 1

Fragment notatki:

~~Fakultatywne elementy decyzji~~
Termin
- dodatkowe zastrzeżenie w ramach pewnej czynności, uzależniające skuteczność tej czynności od ziszczenia się pewnej daty
*Rodzaje terminów : zawieszający uzależnia możliwość wykonywania i egzekucji danej decyzji od pewnej daty ( czynność ta może być wykonywana dopiero po tej dacie)
rozwiązujący dana decyzja ogranicza wykonywanie lub egzekwowanie w czasie (czynność może być wykonywana/egz. wyłącznie do pewnej daty)
termin „od-do”
- najczęściej mamy do czynienia z terminem rozwiązującym
- długość poszczególnych terminów jest wyznaczana przez przepisy prawa : )
- możliwość zastrzeżenia terminu możliwa tylko przy określeniu przez normę prawną. (nie można zastrzec terminu przez nasze widzi-mi-się)
Warunek
- jest to zastrzeżenie dodatkowe w treści decyzji administracyjnej uzależniające możliwość wykonywania i egzekwowania jej od ziszczenia się pewnego przyszłego i niepewnego zdarzenia.
- warunek w przeciwieństwie do terminu ma charakter niepewny.
*Rodzaje warunków:
zawieszający jego zastrzeżenie jest równoznaczne z tym, że dana decyzja administracyjna będzie mogła być wykonywana i egzekwowana dopiero od chwili ziszczenie się pewnego przyszłego i niepewnego zdarzenia
rozwiązujący uzależnia możliwość wykonywania i egzekwowania do chwili ziszczenia się pewnego przyszłego i niepewnego zdarzenia.
„od - do” równolegle w jednej decyzji postawione dwa warunki
- warunek może być zastrzeżony tylko wtedy gdy przewidują to przepisy prawa
Zlecenie
nakłada na adresata decyzji obowiązek pewnego zachowania się, przy czym zachowanie to jest niezależne od bytu samej decyzji
to pewien dodatkowy obowiązek
służy temu, aby organ mógł egzekwować to „zachowanie się” organ mógłby wtedy „siłą” zmusić do wykonania obowiązku.
jego wykonanie nie ma wpływu na byt decyzji
jeżeli go nie wykona (zlecenia) to nie zmienia to decyzji administracyjnej
może być zastrzeżone tylko wtedy gdy przewidują to przepisy prawa
Klauzula odwołalności
decyzja będzie mogła być cofnięta o ile tylko zajdą pewne okoliczności określone prawem
przy warunku rozwiązującym on się ziszcza, a decyzja kończy się z mocy prawa, a przy
przy klauzuli odwołalności nie kończy się z mocy prawa, tylko po okolicznościach
może być zastrzeżona tylko wtedy gdy przewidują to przepisy prawa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz