Postępowanie administracyjne - elementy składowe decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - elementy składowe decyzji - strona 1

Fragment notatki:

ELEMENTY SKŁADOWE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Oznaczenie organu Data wydania
Oznaczenie strony
Podstawa prawna
Rozstrzygnięcie (tzw. Osnowa decyzji)
Uzasadnienie prawne i faktyczne
Wskazanie czy przysługują jakiś środki prawne- jakie?
Podpis pracownika wydającego decyzję
Ad. 1 Oznaczenie organu
Po co? służy umożliwieniu zweryfikowania tego, jaki organ wydał daną decyzję a w konsekwencji zweryfikowania tego czy organ był właściwy do jej wydania. Musi być: właściwy i bezstronny.
Jak oznaczamy? Podanie pełnej nazwy prawdziwej zgodnej z oficjalną nomenklaturą zgodną z przepisami prawa + pieczęć organu w kolorze czerwonym. W przypadku wyłączenia organu: formalnie główną nazwą nazwa organu B, jednak musi wskazać skąd pochodzi jego właściwość- `organ B działający na podstawie przeniesienia kompetencji z organu A'
Konsekwencje błędów/ braków
- Brak: sprawia, że dany dokument nie jest decyzją. - Błędne oznaczenie: błąd ma charakter nieistotny-nie ma wpływu na byt decyzji. - Złe oznaczenie organu: decyzja nie istnieje w obrocie prawnym- należy ją wzruszyć
Ad. 2 Data wydania
Po co? Służy dwóm celom:
1. aby strona postępowania mogła zweryfikować czy postępowanie nie było przewlekłe, 2. Żeby móc zweryfikować w jakim stanie faktycznym i w jakim stanie prawnym dana decyzja została wydana
Jak oznaczamy? przyjmuje się, że data powinna być zapisana w następujący sposób, np. 08 grudnia 2010r.
Konsekwencje błędów/ braków:
- Brak: nie ma wpływu na byt decyzji. - Błąd w dacie: nie ma wpływu.
Ad.3 Oznaczenie strony
Po co? aby adresat wiedział, że on jest adresatem decyzji
Jak oznaczamy? wskazanie jej imienia i nazwiska oraz nr PESEL-ma być tak precyzyjne, aby jednoznacznie było wiadomo, kto jest adresatem decyzji.
Konsekwencje błędów/ braków
- Brak: nie jest decyzją administracyjną. - Błędy: nieistotny: nie ma wpływu na treść decyzji- jeśli nadal wiadomo kto jest adresatem. - Skierowana do osoby niebiorącej udziału: nie może funkcjonować w obrocie prawnym
Ad. 4 Powołanie podstawy prawnej decyzji
Po co? w celu kontroli legalności danego rozstrzygnięcia.( Podstawą prawną do wydania decyzji jest materialne prawo administracyjne)
Jak oznaczamy? maksymalne precyzyjne wskazanie konkretnej normy prawa materialnego- wskazanie konkretnego przepisu + dokładne wskazanie dziennika ustaw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz