Postępowanie administracyjne - Dowody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Dowody - strona 1

Fragment notatki:

~~Dowody~~
Postępowanie wyjaśniające
ustalenie stanu faktycznego
ustalenie stanu prawnego
subsumcja (nałożenie stanu faktycznego na prawny)
wydanie rozstrzygnięcia
* stan prawdy obiektywnej (faktycznej)- stan zgodny z rzeczywistością
Postępowanie dowodowe przybiera dwie formy:
postępowanie gabinetowe
- jest ono zasadą
- jest niesformalizowane
- nie mamy do czynienia z koncentracją uczestników w miejscu i czasie
- brak koncentracji materiału dowodowego w miejscu i czasie
rozprawa
- to forma wyjątkowa
- jest sformalizowana
- następuje koncentracja uczestników w miejscu i czasie
- koncentrowanie materiału dowodowego w miejscu i czasie
Rozprawa jest obligatoryjna, wtedy gdy:
gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania
doprowadzi to do osiągnięcia celu wychowawczego
gdy wymaga tego przepis prawa
zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron
jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
*Rozprawa powinna być przygotowana:
- wzywać osoby
- zdobyć wszelkie dowody!
*Konieczne są:
czynności wstępne weryfikacja czy rozprawa może się w ogóle odbyć
ustalenie stanu faktycznego i prawnego !!!- może mieć miejsce wtedy gdy rozprawa jest legalna
*POLICJA SESYJNA wywiera wpływa na uczestników rozprawy, aby zachowywali się właściwie
*2 formy sankcji:
- grzywna
- delegowanie ( wyrzucenie z rozprawy)
!!! Strona może brać czynny udział w sprawie : ) !!!
dowody (konkretnie)
dowody nazwane - wymienione w KPA
dowody nienazwane - niewymienione w KPA Dowodem w postępowaniu może być wszystko :D *Obowiązkiem jest okazanie dowodu po wezwaniu do tego przez organ!
Organ może stosować:
- grzywnę
- przymus bezpośredni (inaczej jest wobec żołnierzy)
*Rodzaje dowodów nazwanych: 1. Dokument urzędowy- dokument który charakteryzuje się:
- sporządzony przez organ państwowy
- musi być sporządzony przez organ właściwy
- sporządzony w odpowiedniej formie
Jest dowodem tego co zostało w nim urzędowo stwierdzone.
Szczególna moc urzędowa- d. urzędowy

(…)

… jest osoba fizyczna, która posiada niezbędne wiadomości co do ustalenia stanu faktycznego sprawy. *Świadkiem może być każdy. WYJĄTKI!!! Art.82 KPA:
- osoba niezdolna do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń
Np. osoba niewidoma w zakresie tego co mogła zobaczyć itp. Osoba, kt. jest całkowicie sparaliżowana.
- osoby zobligowane do zachowania tajemnicy służbowej lub państwowej
- duchowni odnośnie…
… naraziłaby nas na hańbę- rażąco niska ocena danego zachowania
- wtedy, kiedy odpowiedź mogłaby narazić na naruszenie obowiązku tajemnicy zawodowej
*Obowiązkiem organu jest pouczenie danej osoby o w/w prawach oraz o odpowiedzialności karnej.
Dowód z biegłego- sprowadza się do uzyskania od pewnej osoby wiadomości specjalnej.
Biegłym może być dowolny podmiot mający wiedzę specjalistyczną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz