Przedstaw i omów fazy dowodzenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstaw i omów fazy dowodzenia-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw i omów fazy dowodzenia. Postępowaniem dowodowym jest przebieg procesowy, w czasie którego są zbierane, utrwalane, przeprowadzane oraz oceniane dowody. Celem jego jest więc zbieranie materiału uzupełniającego poczynanie ustaleń faktycznych (zwanych często też ustaleniami dowodowymi).
Podczas postępowania dowodowego również dokonuje się ustaleń dowodowych już w trakcie przeprowadzania dowodów. Zbilansowanie jednak ustaleń i ich całościowa ocena odbywa się w czasie dalszego postępowania, a mianowicie w chwili orzekania. Takie rozgraniczenie obu postępowań widoczne jest jednak tylko w czasie rozprawy sądowej. W postępowaniu przygotowawczym ta cenzura jest widoczna, ale tylko w sprawach, w których ma być skierowany akt oskarżenia do sądu. Wówczas zaznaczają się wyraźnie fazy postępowania dowodowego i czynności zapoznawczych z materiałami postępowania (art.321, 322) oraz sporządzania aktu oskarżenia (art.331). W sprawie, w której dojdzie do umorzenia postępowania przygotowawczego, cenzura jest niedostrzegalna, nie jest bowiem wymagane zapoznanie podejrzanego z dowodami. Czynności dowodowe - polegające na poszukiwaniu, ujawnieniu lub kontroli.
Celem ich jest dostarczenie materiału potrzebnego do dokonania ustaleń faktycznych.
Czynności dowodowe dzielą się na:
1.czynności poszukiwawcze:
zatrzymanie rzeczy i przeszukanie,
kontrola korespondencji i przesyłek,
kontrola i utrwalanie rozmów,
poszukiwanie oskarżonego
2.czynności ujawniające dowody:
przesłuchanie: wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka, opinia biegłego,
okazanie i rozpoznanie,
ekspertyza,
oględziny,
oględziny i otwarcie zwłok,
odczytanie,
eksperyment procesowy,
badanie osoby oskarżonego i wywiad środowiskowy,
świadek koronny.
3.czynności kontrolujące dowody:
-konfrontacja, czyli stawianie sobie do oczu przesłuchiwanych osób, a więc świadka ze świadkiem, świadka z oskarżonym i podejrzanego z podejrzanym,
-porównywanie oryginałów dowodów rzeczowych z kopiami,
-ponowienie tej samej czynności dowodowej przez ten sam lub inny organ procesowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz