Postępowanie administracyjne - Decyzja administracyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Decyzja administracyjna - strona 1

Fragment notatki:

~~Decyzja administracyjna~~
decyzja administracyjna - jej rolą jest rozstrzygnięcie pewnej sprawy co do istoty, - organ w sposób władczy rozstrzyga o prawach danego podmiotu.
Jasność i precyzja, powszechnie zrozumiała najważniejsze cechy prawa IDEAŁ
W KPA nie jest określone, że decyzja administracyjna jest tym samym co decyzja- przeoczenie. *Czym jest decyzja administracyjna?
Definicja formalno- prawną decyzji administracyjnej ma ona służyć:
Służy rozstrzygnięciu sprawy co do istoty
Służy zakończeniu postępowania w danej sprawie w inny sposób ( czyli bez rozstrzygania sprawy co do istoty, np. decyzja o umorzeniu postępowania!- umarza postępowanie bez jego rozstrzygnięcia)
*Określenie materialne decyzji :
1.Forma prawna działania administracji
2.Akt stosowania normy prawa administracyjnego
Ad. 1 Prawne formy działania administracji (działa na tyle, na ile zostało mu zezwolone w prawie)
*jednym z nich jest akt administracyjny władcze, jednostronne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, w ramach tej sprawy występuje podwójna konkretność konkretny adresat, który znajduje się w konkretnej sytuacji.
*Każda decyzja jest aktem administracyjnym, ale nie każdy akt administracyjny jest decyzją!
Ad.2 Organ dokonuje transponowania normy ogólnej na grunt konkretnego przypadku w sposób władczy i jednostronny, wobec konkretnej osoby znajdującej się w konkretnej sytuacji, procedura ta jest na gruncie KPA.
Dwie decyzje sprowadzają się do 5 wyróżników materialnych! Rozumienie decyzji w orzecznictwie:
- Władczość, - jednostronność,
- podwójna konkretność, - oparcie na KPA charakteryzuje się tymi samymi cechami.
*O tym co jest decyzją administracyjną decyduje treść danego pisma a nie jego nazwa.
Od początku obowiązywania KPA przyjmuje się rozszerzające rozumienie decyzji administracyjnej. *Teoria domniemania decyzji administracyjnej: - jeżeli normy prawne nie statuują w jakiej formie dochodzi do rozstrzygnięcia danej sprawy, to przyjmuje się, że następuje to w formie decyzji administracyjnej.
Piramida źródeł prawa- w górę rośnie ogólność prawa, czyli także zakres stosowanie, w dół rośnie konkretność. POLSKA: Konstytucja najwyżej, decyzja administracyjna najniżej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz