Postawy wobec osob otylych, stygmatyzacja, dyskryminacja - prezentacja studenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postawy wobec osob otylych, stygmatyzacja, dyskryminacja - prezentacja studenta - strona 1 Postawy wobec osob otylych, stygmatyzacja, dyskryminacja - prezentacja studenta - strona 2 Postawy wobec osob otylych, stygmatyzacja, dyskryminacja - prezentacja studenta - strona 3

Fragment notatki:

Postawy wobec osób
otyłych, stygmatyzacja,
dyskryminacja
STYGMATYZACJA
Proces naznaczania społecznego. Polega
na „przyklejaniu etykietki” osobie, w której
rozpoznajemy przedstawiciela jakiejś
charakterystycznej grupy i przypisywaniu
jej cech, które pochodzą ze stereotypu,
a nie z wiedzy o danej osobie.
DYSKRYMINACJA
Często występująca forma wykluczenia
społecznego, objawiająca się poprzez
traktowanie danej osoby mniej
przychylnie, niż innej w porównywalnej
sytuacji ze względu na jakąś cechę
(np. płeć, wiek, tożsamość seksualną,
religie lub przekonania czy pochodzenie
etniczne lub rasowe).

Stereotypy niektórych grup oparte są
wyłącznie na wyglądzie – ludzie atrakcyjni
fizycznie, otyli, niscy, rudowłosi.

Dostrzegalne cechy bodźcowe w sposobie
poruszania się, tonie głosu oraz wyrazie
twarzy danej osoby dostarczają społecznie
użytecznych informacji. Owe dostrzegalne
właściwości ujawniają „afrontacje”
jednostki – czyli stwarzane przez daną
osobę możliwości zachowań.

Cechy zewnętrzne wymieniane są zwykle
jako pierwsze, gdy ludzie proszeni
są o opisanie nieznajomego, a nawet
przyjaciół czy członków rodziny.
Co więcej, tendencja do rozpoczynania
opisu osoby od jej wyglądu zewnętrznego
występuje nawet wtedy, gdy ludzie
proszeni są o opis, który ma pomóc innym
w wyobrażeniu sobie odczuć
wzbudzanych przez przebywanie z daną
osobą.
FIZJONOMIKA

Pseudonauka utrzymująca, że wygląd
twarzy, jej cech charakterystycznych
decyduje u człowieka o jego
przynależności do określonej grupy
charakterologicznej, a nawet może
decydować o powodzeniu w życiu i całym
losie.

Badania ankietowe wśród studentów
ujawniło, że aż 90% z nich wierzy,
iż w rysach twarzy tkwią ważne wskaźniki
charakteru.
(Liggett, 1974)

Jedną z konsekwencji powiązania między
rysami twarzy a wyobrażeniami na temat
osobowości jest to, że ludzie podobni do
siebie fizycznie spostrzegani są także jako
podobni osobowościowo, podczas, gdy
ci, którzy wyglądają inaczej, spostrzegani są
jako różni pod względem cech charakteru.
Twarze ludzi wpływają na percepcję ich
motywów oraz cech osobowości.
(Goldstein, Chance i Gilbert 1984; Hochberg
i Galper, 1974)

Stopień w jakim mężczyznom i kobietom
przypisuje się atrybuty zawarte
w stereotypach płci, zależy bezpośrednio
od męskości/kobiecości ich wyglądu.

Ludzie o rysach twarzy znacznie
odbiegających od przeciętnych –
np. o bardzo dużych oczach, wąskich
wargach – spostrzegani są również jako
mający bardziej skrajne cechy osobowości
niż osoby o wyglądzie bliższym przeciętnej
(McArthur i Solomon, 1978; Secord i in.,
1954; Secord i Muthard, 1955)

Stabilność wyglądu sprzyja spostrzeganiu
stałości charakteru. Ludzie którzy zawsze
wyglądają tak samo , mogą zostać
określeni jako energiczni lub odprężeni,
dominujący lub ulegli, w zależności od
swojego wygładu. Stałych cech nie
przypisuje się ludziom o zmiennym
wyglądzie.
(Kassin, 1977)

Oparte na wyglądzie wyobrażenia są często
trafne. Występuje wysoka zgodność między
sądami w

(…)

… kryminalnej, twierdził,
że przestępców można łatwo rozpoznać
po ich morfologicznym podobieństwie do
małp człekokształtnych. Przestępczynie
charakteryzują się cofniętym czołem,
wydatnymi brwiami, dłuższą żuchwą
i wystającymi kośćmi policzkowymi.

Wyniki badań wskazują również na to,
że osoby o bardziej dojrzałym wyglądzie
twarzy są częściej skazywane za
świadome działanie w złej woli – zarówno
w prawdziwych jak i w symulowanych
procesach sądowych
(Berry i Zebrowitz – McArthur, 1988,
Zebrowitz i McDonald, 1991)

Zjawisko pomylenia tożsamości - ludziom
przypisywane są te same cechy, co
osobom znaczącym lub archetypom, które
fizycznie przypominają. Ktoś podobny do
Hitlera doświadczy sporych trudności w
przekonaniu o swej serdeczności oraz
skłonnościach opiekuńczych.

1.
Czy większość stereotypów jest trafna
lub stanowi…
… się ludziom o zmiennym
wyglądzie.
(Kassin, 1977)

Oparte na wyglądzie wyobrażenia są często
trafne. Występuje wysoka zgodność między
sądami w ocenie cech osobowościowych
dokonywanych
na
podstawie
krótkiej
ekspozycji na wygląd zewnętrzny lub
właściwości głosu innych – zjawisko to zwane
jest „konsensusem przy zerowej znajomości”.
Występuje ono przede wszystkim w wypadku
ocen dotyczących ekstrawersji
… konferencji poświęconej
tematowi nadwagi.
Nieważne, czy otyłości towarzyszy wybitna
inteligencja czy wyjątkowo gruby portfel.
Szanse na małżeństwo maleją niezależnie od
pozycji społecznej i innych czynników.

Aż 74% Polaków deklaruje, że ogólnie
większą sympatią darzy osoby szczupłe
niż otyłe.
Anna Bałon schudła 24 kg
Aleksander Kwaśniewski
Anna Kalata schudła 40 kg
Przed: 105,75 kg
Po: 80,1 kg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz