Pośrednie kompleksometryczne oznaczanie kwasu askorbinowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pośrednie kompleksometryczne oznaczanie kwasu askorbinowego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Pośrednie kompleksometryczne oznaczanie kwasu askorbinowego w wybranych produktach żywnościowych
/opracowała: dr A. Szymczycha-Madeja/
Kwas askorbinowy (kwas askorbowy, witamina C, wzór sumaryczny - C6H8O6) to jeden z najważniejszych produktów biotechnologicznych. Jego redukujące działanie ma dla organizmu człowieka duże znaczenie. Spośród związków chemicznych o właściwościach redukujących występujących w owocach cytrusowych czy sokach owocowych, tylko kwas askorbinowy można oznaczać miareczkowo.
Miareczkowe oznaczanie kwasu askorbinowego można wykonać dwiema metodami: kompleksometrycznie i jodanometrycznie.
W kompleksometrycznym oznaczaniu kwasu askorbinowego wykorzystuje się jego zdolność do redukcji jonów żelaza(III) do jonów żelaza(II). Do próbki analitu zawierającego kwas askorbinowy dodaje się znaną, nadmiarową (nadmiar stechiometryczny) ilość mianowanego roztworu soli żelaza(III), po czym oznacza się ilość nie zredukowanego żelaza(III) metodą miareczkowania mianowanym roztworem EDTA. W oznaczeniu tym jony żelaza(II) nie przeszkadzają, ponieważ tworzą bardzo słaby kompleks z EDTA. Z różnicy liczby moli żelaza(III) przed redukcją i po redukcji wyznacza się liczbę moli żelaza(III), która przereagowała z kwasem askorbinowym a stąd liczność kwasu askorbinowego w próbce analitu. W trakcie oznaczania zachodzą następujące reakcje:
Wskaźnikiem w oznaczeniu kompleksonometrycznym jest kwas sulfosalicylowy, który w środowisku kwaśnym tworzy z jonami żelaza(III) kompleks o barwie fioletowo-bordowej. Barwa ta znika w PK miareczkowania a roztwór przybiera barwę żółtą, charakterystyczną dla soli żelaza(III).
Wykonanie oznaczenia
Do kolby stożkowej odmierzyć 10,00 cm3 0,0250 mol/dm3 roztworu żelaza (III) i 25 cm3 wody. Ogrzać roztwór do temp. około 40oC. Do ogrzanego roztworu dodać 25,00 cm3 soku owocowego i wymieszać zawartość. Dodać 5 cm3 kwasu sulfosalicylowego i miareczkować mianowanym roztworem EDTA do zmiany zabarwienia roztworu z fioletowo-bordowej na żółtą (uwzględniając wyjściowy kolor soku). Obliczyć zawartość kwasu askorbinowego w soku w przeliczeniu na 100 cm3 produktu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz