Posiadanie własności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Posiadanie własności  - omówienie  - strona 1 Posiadanie własności  - omówienie  - strona 2 Posiadanie własności  - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dobra dziedziczne i nabyte:
nieruchomości - ziemia i wszystko trwale z nią połączone - reszta rzeczy to ruchomości
dobra dziedziczne - inaczej rodowe, właściciel otrzymał je po przdkach, były przedmiotem praw rzeczowych całej rodziny
dobra nabyte - dzieliły się na nadane - właściciel mógł swobodnie nimi zarządzać; oraz kupne; z chwilą przejścia w wyniku testowania na drugą osobę stawały się dobrami dziedzicznymi
Posiadanie:
posiadanie - było stanem faktycznym a nie prawnym, określano je w dawnym polskim prawie mianem „dzierżenia”, dzielono je na prawne i bezprawne
proces petytoryjny - jeśli ktoś odebrał siłą ziemię posiadaczowi, sąd sprawdzał tytuł nowego właściciela
zakład pieniężny - ustanawiał go książę lub starosta w celu zapobieżenia samopomocy w sprawach majątkowych
zajazd - osoba roszcząca pretensję do danych dóbr usuwała dotychczasowego posiadacza przy pomocy rodziny itp.
proces posesoryjny - posiadacz siłą pozbawiony rzeczy mógł w drodze procesu przed sądem grodzkim żądać przywrócenia posiadania, bez pbadania jego prawnego tytułu
Własność podzielona:
jej istota polegała na tym, że pan miał własność zwierzchnią ziemi, a chłopi własność podległą (użytkową)
prawo zakupne - prawo o charakterze własności podległej przysługujące chłopu-czynszownikowi: nie można było chłopu odebrać ziemi bez odszkodowania, w wypadku śmierci chłop przekazywał swoje gospodarstwo zstępnym w linii prostej, mógł ją alienować za zgodą pana
Niedział:
własność pospólnej ręki - własność ziemi miała charakter niedziału stanowiącego własność wspólnoty rodzinnej
cechy niedziału - współwłaściciele nie mieli prawa do części idealnych rzeczy, występowali jako jedna zbiorowość władając wspólnie CAŁĄ rzeczą, w wypadku śmierci współwłaściciela jego prawa majątkowe pozostawały we wsp. majątku niedziału
niedział ojcowski - synowie nie mieli z reguły prawa żądania wydzielenia im części rzeczy w dzierżawę
niedział braterski; zbiorowa własność wsi - w stosunkach majątkowych wiejskich
niedział częściowy - własność gruntów łączyła się z niedziałem lasów, wód
Ograniczenia własności:
1) regalia - zastrzeżone wyłącznie dla monarchy dziedziny działalności gospodarczej: łowieckie - wyłączność polowania; rybołóstwa, górnicze, solne, grodowe - budowanie i posiadanie grodów; wodne, młynne, targu i karczmy
2) prawo bliższości - zapewniało uprawnionemu możliwość wyłączenia od własności dóbr dziedzicznych osób posiadających gorsze niż on prawo, w jego skład wchodziły:

(…)

… upływu czasu, w którym istniało spokojne i nieprzerwane posiadanie - nie była do tego potrzebna żadna inna postawa
3) zdobycz wojenna - rzeczy zagarnięte u nieprzyjaciół - zwykle rzeczy ruchome i niewolnicy, dzieleni po powrocie z wyprawy
4) prawo nadbrzeżne (ius naufragii) - zezwalało mieszkańcom wybrzeża na zawłaszczanie rzeczy, które morze wyrzuciło na brzeg
5) polowanie i rybołówstwo - nabycie…
… niż on prawo, w jego skład wchodziły:
prawo pierwokupu - w razie zamiaru zbycia dóbr dziedzicznych krewni mogli się domagać od właściciela, aby im zaproponował ich nabycie
prawo retraktu - jeśli w procesie zbywania dóbr dziedzicznych pominięto krewnych, następowało odzyskanie dóbr dziedzicznych w drodze skupu - odebrania rzeczy od nabywcy za zwrotem sumy zapłaconej
3) prawa sąsiedzkie - gdy chmiel przerastał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz