Porter czym jest strategia streszczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porter czym jest strategia streszczenie - strona 1 Porter czym jest strategia streszczenie - strona 2

Fragment notatki:


Firma zdoła osiągnąć lepsze wyniki niż rywale wtedy gdy potrafi wyróżnić się w trwały sposób. Musi dostarczać klientom większą wartość, zapewnić porównywalną wartość po mniejszym koszcie albo jedno i drugie. Wynika z tego arytmetyka wyższej rentownoś ci - dostarczanie większej wartości umożliwia firmie żądanie wyższych cen jednostkowych; większa sprawność prowadzi do niższych średnich kosztów jednostkowych.
Wszystkie różnice pomiędzy firmami pod względem kosztów lub cen wynikają z setek czynności.
Efektywność operacyjna - wykonywanie podobnych czynności lepiej niż robią to rywale ( sprawność, dowolna liczba sposobów postępowania umożliwiająca lepsze wykorzystywanie nakładów itp.)
Wybór pozycji strategicznej - wykonywanie innych czynności od tych, które wykonują rywale albo wykonywanie podobnych czynności ale w odmienny sposób.
Strategia - w strategii konkurencji chodzi o to wy się wyróżniać co oznacza świadomy wybór odmiennego zbioru czynności aby dostarczać szczególnej mieszanki wartości. Wyróżnia się: pozycja firmy, wymiana czegoś za coś i wzajemne dostosowanie czynności firmy. Strategia - stworzenie wyjątkowej pozycji wiążącej się z odmiennym zbiorem czynności.
Strategia - wybór czego się nie będzie robić.
Strategia - wzajemne dostosowanie czynności firmy .Powodzenie danej strategii zależy od dobrego wykonywania rzeczy - nie jedynie niektórych - i od ich integrowania.
Pozycja strategiczna:
wybór pozycji na podstawie różnorodności produktów czyli ograniczenie się do podzbioru wyrobów lub usług danego sektora,
wybór pozycji oparty na potrzebach czyli obsługiwanie większości lub wszystkich potrzeb określonej grupy klientów (wtedy kiedy istnieją grupy klientów o różniących się potrzebach i kiedy najlepiej może je zaspokoić odpowiedni dobrany zbiór czynności),
wybór pozycji oparty na dostępie czyli segmentacja klientów na grupy do których można dotrzeć w odmienny sposób (geograficzne rozmieszczenie klientów lub skala)
Dostosowanie:
Dostosowanie pierwszego rzędu - Prosta zgodność każdej czynności (funkcji) z ogólną strategią. Zapewnia kumulację przewagi konkurencyjnej wynikającej z poszczególnych czynności, zamiast erozji lub wzajemnego znoszenia się. Ułatwia informowanie klientów, pracowników i udziałowców o strategii i usprawnia jej wdrażanie dzięki jednomyślności występującej w korporacji.
Dostosowanie drugiego rzędu - Czynności wzajemnie się wzmacniają.
Dostosowanie trzeciego rzędu - Optymalizacja wysiłków - koordynacja i wymiana informacji zmierzająca do eliminowania redundancji i do minimalizowania marnowania wyników pracy.
Rola przywództwa -Rdzeniem kierownictwa jest strategia: definiowanie i przekazywanie szczególnej pozycji firmy, wymiana czegoś za coś, wykuwanie wzajemnego dostosowania czynności. Przywódca musi narzucać dyscyplinę w ustalaniu tych zmian w przemyśle i tych potrzeb klientów, na które firma będzie reagować, unikając rozpraszania uwagi na organizację i utrzymując wyróżniający się charakter firmy. zadanie przywódcy - uczyć innych strategii i mówić „nie”, wyznaczanie granic.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz