Poręczenie wekslowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poręczenie wekslowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Poręczenie wekslowe
9Poręczenie wekslowe (awal) jest zabezpieczeniem zapłaty weksla. Jest dodatkowym zobowiązaniem wekslowym, które może być złożone w każdym wekslu. Poręczycielem wekslowym (awalistą) może być osoba trzecia, która nie uczestniczyła dotychczas w stosunku wekslowym, ale również osoba już podpisana na wekslu, czyli zobowiązana wekslowo. Oczywiście awalistą nie może być główny dłużnik wekslowy, czyli akceptant. Poręczenie wekslowe wymaga zachowania odpowiedniej formy przewidzianej przez Prawo wekslowe. Poręczenie umieszcza się na samym wekslu albo na karcie dodatkowej (przedłużku). Poręczenie oznacza się wyrazem „poręczam” lub innym zwrotem równoznacznym. np. „per awal”, „gwarantuję”. Poręczenie powinno wskazywać, za kogo zostało udzielone. Podpisuje je poręczyciel. Jednocześnie przepisy Prawa wekslowego przewidują uproszczenie formy poręczenia, uznając, że sam podpis na przedniej stronie weksla uważa się za udzielenie poręczenia, z wyjątkiem gdy jest to podpis wystawcy lub trasata. W braku wskazania osoby, za którą poręczono (awalata), uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę weksla Wskutek udzielenia poręczenia wekslowego poręczyciel staje się dłużnikiem wekslowym i ponosi odpowiedzialność tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem wady formalnej. Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa wynikające z weksla przeciw osobie, za którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec tej osoby odpowiadają z weksla. Poręczenie wekslowe jest instytucją Prawa wekslowego i nie może być utożsamiane z poręczeniem cywilnym z art. 876-887 k.c.. Zasadnicze różnice między awalem a poręczeniem cywilnym to: forma awalu, który umieszczany jest zawsze na wekslu i często przy zachowaniu odpowiedniej formuły, natomiast poręczenie cywilne to pisemne oświadczenie poręczyciela. Ograniczona akcesoryjność awalu, co oznacza, że jest ważny nawet wtedy, gdy zobowiązanie wekslowe jest nieważne (wyjątkiem są wady formalne). Przedmiotem awalu jest wyłącznie suma pieniężna. Awal jest również bezwarunkowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz