Poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków PORĘCZENIE - środek zapobiegawczy, samodzielny. Cel: zapewnienie stawiennictwa oskarżonego na każde wezwanie w toku post. iraz lojalnego zachowania się w tym post. (swego rodzaju umowa, zawierana miedzy organem procesowym, a oskarżonym lub inną osobą- o jego przyjęciu wydaje się postanowienie z uzasadnieniem poręczenie majątkowe -(prawa majątkowe) w postaci pieniędzy (waluta krajowa, obca), pap. Wart.- kaucja, zastawu (na rzeczach), hipoteki- składa oskarżony lub inna osoba w postanowieniu określa się : wysokość, rodzaj, warunki poręczenia, termin złożenia przedmiotu; mając na uwadze wysokość wyrządzonej szkody, sytuacje materialną, charakter popełnionego czynu os.składajacą poręczenie zawiadamia się o każdorazowym wezwaniu oskarż. do stawiennictwa w razie ucieczki lub ukrycia się- przedmiot ulega obligatoryjnie przepadkowi lub ściągnięciu, f akultatywnie , gdy utrudnia post w inny sposób np. nakłanianie do fałszywych zeznań o konsekwencjach niewłaściwego zachowania należy uprzedzić samego oskarżonego oraz inna osobę! (268), brak - nie można ściągnąć przedmioty przekazuje się lub przelewa na rzecz Skarbu Państwa (pokrzywdzony ma więc pierwszeństwo zaspokojenia na nich swoich roszczeń) USTANIE PORĘCZENIA - przedmiot zwraca się, pod warunkiem, że w razie prawomocnego skazania na k.pozb.woln. następuje to z chwilą rozpoczęcia odbywania przez niego kary COFNIĘCIE - skuteczne z chwilą przyjęcia nowego poręczenia, zastosowanie innego śr. Zapobieg. lub odstąpienie (jeżeli zapadło już postanowienie o przepadku, cofnięcie nie ma zastosowania). O PRZEPADKU ORZEKA zawsze sąd- w post.sądowym orzeka z urzędu, post.przygot.- na wniosek prokuratora oskarżony i poręczyciel mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądowym lub złożyć wyjaśnienia na piśmie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz