Zachowanie organizacyjne

note /search

Komunikacja interpersonalna- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zachowanie organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

Komunikacja Komunikacja interpersonalna interpersonalna Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009 Jak ludzie si porozumiewaj ? Jak ludzie si porozumiewaj ? Akt komunikacji to spotkanie dwóch modeli wiata. ...

Wplyw spoleczny- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zachowanie organizacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Wywieranie wp ywu Wywieranie wp ywu Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008 wywieranie wp ywu - perswazja wywieranie wp ywu - perswazja Perswazja - ca okszta dzia których celem jest Perswazja - ca okszta...

Zespół- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zachowanie organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Zespó Zespó 2009 Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009 Czym jest grupa? Czym jest grupa? Grup stanowi minimum dwie osoby, które wspó dzia aj ze sob , b siebie nawzajem i razem d c zale ne od do real...