Systemy zarządzania jakości w transporcie

note /search

Jednostka certyfikująca TDT-CERT

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Jednostka certyfikująca TDT-CERT w pigułce: Jednostka Certyfikująca TDT-CERT jest częścią Transportowego Dozoru Technicznego TDT, powołana w 2003 r. Realizuje działania związane z certyfikacją systemów jakości, wyrobów i usług, osób, zakłado...

Korzyści zarządzania przez jakość

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Korzyści zarządzania przez jakość Przeprowadzone badania pokazują, że firmy posiadające certyfikowany system zarządzania są bardziej konkurencyjne od innych przedsiębiorstw w branży. W gronie znaczących korzyści znajdują się: a) k...

Szkolenia zewnętrzne

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

Szkolenia zewnętrzne: Zaletą tego rozwiązania jest szybkie zapoznanie pracowników z normą, co zazwyczaj zwiększa zaangażowanie pracowników w proces budowy systemu, Umożliwia wymianę doświadczeń z trenerem prowadzącym szkolenia i wyjaśnienie wątpliwości związanych z przeniesieniem wymagań normy do f...

ISO

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

Co o jest ISO? ISO - to słowo najczęściej kojarzone jest z systemem zarządzania jakością ISO 9001. Pod pojęciem ISO kryje się jednak dużo więcej, niż jedna norma. ISO to organizacja International Organization for Standardization, Skąd pochodzi nazwa ISO - "Równy" - to właśnie oznacza gr...

Jednostki certyfikacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Jednostki certyfikacyjne w Polsce: BSI BSI Management Systems Sp. z o.o. BVQI Bureau Veritas Quality International Polska Sp. z o.o. CEBET Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET" CIOP

Komu przeznaczone są systemy zarządzania jakością

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Komu przeznaczone są systemy zarządzania jakością? Wymagania systemu zarządzania jakością są adresowane, niezależnie od branży, do wszystkich organizacji, które pragną zaprezentować dobry poziom zarządzania i obsługi klienta, Dlatego, obok przedsiębiorstw, systemy zarządzania jakością mogą być wpr...

Organizacja wdraża system indywidualnie

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Organizacja wdraża system indywidualnie Metoda ta zmusza do dużego zaangażowania pracowników, którzy muszą sami zrozumieć zapisy normy i przełożyć je na konkretne rozwiązania we własnej organizacji. Sposób ten jest powszechnie uważany za najtańszy; zewnętrzne koszty wdrożenia są rzeczywiście znikome...

Wybieramy jednostkę certyfikacyjna

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Wybieramy jednostkę certyfikacyjna: Wybór jednostki certyfikującej to jeden z kluczowych elementów wdrażania systemu zarządzania jakością, środowiskiem itp. W Polsce istnieje ponad 30 różnych jednostek uprawnionych do certyfikacji systemów zarządzania w oparciu o normy ISO, Oprócz nazwy, różnią s...

Firma konsultingowa

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Firma konsultingowa: Ta metoda jest najbardziej kosztowna i najmniej angażuje pracowników firmy, Konsultant współpracuje z wybranymi pracownikami, Istnieje jednak ryzyko mniejszego zrozumienia proponowanych przez konsultanta rozwiązań oraz wp...

Transportowy dozór techniczny

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY (TDT) powstał z dniem 01.01.2001 r. na podstawie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 122, poz. 1321 31.12.2000 r.) w miejsce likwidowanych specjalistycznych organów dozoru technicznego podległych ministrowi właściwemu do spraw transportu t...