Systemy łączności w transporcie

note /search

Architektura i usługi systemu GSM - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2142

System cyfrowej telefonii komórkowej GSM - architektura i usługi. Architektura systemu GSM: Obszar działania systemu jest podzielony na kilka części funkcjonalnych zarządzanych przez centrale radiokomunikacyjne MSC (Mobile Switching Centre), których głównym zadaniem jest koordynacja zestawiania po...

Charakterystyka mediów transmisyjnych miedzianych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

Charakterystyka mediów transmisyjnych miedzianych. Najczęściej wykorzystywanym medium przesyłu danych są kable miedziane. Pierwsze kable telekomunikacyjne miały papierowo-powietrzną izolację żył miedzianych a powłokę zewnętrzną wykonaną z ołowiu. Obecnie nie produkowane, chociaż jeszcze często używ...

Charakterystyka sieci Frame Relay - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420

Charakterystyka sieci Frame Relay. Przepływność 45 kb/s. Funkcjonuje na łączach cyfrowych. Mała stopa błędu łączy. Jest protokołem transferowym w trybie pakietowym. Zapewnia komunikację połączeniową dwukierunkową. Sieć składa się z przełączników połączonych kanałami fizycznymi (liniami). Adresowan...

Charakterystyka techniczna telefonii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

Charakterystyka techniczna telefonii (węzeł, centrale, terminale końcowe) - Węzeł komutacyjny Jest to fizyczny punkt dostępu do sieci lub punkt łączący kanały telekomunikacyjne. Węzły w sieci mogą być połączone na różne sposoby tworząc 4 struktury: kratową - każdy węzeł sieci połączony jest z każd...

Dostępowe sieci radiowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Dostępowe sieci radiowe. Sieci radiowe RAN - to sieci dostępowe do Internetu lub infrastruktury telekomunikacyjnej oparte na połączeniu bezprzewodowym. Zalety: proste w montażu, szybka naprawa usterki, duża możliwość rozbud...

Modulacja PCM - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2149

Modulacja PCM. Modulację impulsowo - kodową (PCM - pulse - code modulation) stworzono z myślą o konwersji analogowych sygnałów ciągłych na postać cyfrową. PCM jest powszechnie stosowana w telekomunikacji, a także, z pewnymi zmianami, w fonografi...

Okablowanie strukturalne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Okablowanie strukturalne - klasy okablowania.Okablowanie strukturalne jest to połączenie ze sobą sieci komputerowych, telefonicznych oraz urządzeń pracujących w niej. Zazwyczaj do tego okablowania stosuje się: cztero parowej skrętk...

Wykład - cyfrowe systemy teletransmisyjne PDH i SDH

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1463

Omówić cyfrowe systemy teletransmisyjne PDH i SDH. - PDH PDH, czyli plezjochroniczna hierarchia cyfrowa. Jest to standard opisujący sposoby tworzenia i przesyłania między węzłami sieci kanałów o podstawowych przepływnościach 64kb/s. Węzłami sieci są centrale systemu, umożliwiające wprowadzanie i wy...