Rachunek operatorowy

note /search

Kolokwium z przedmiotu rachunek operatorowy

  • Politechnika Poznańska
  • Rachunek operatorowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

prof. P.P. Andrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 2 stron. Przykładowy zestaw na 2 kolokwium - lato 2008 Przedmiot: Rachunek operatorowy Studia Dzienne - Kierunek: Automatyka i Zarządzanie, Dla układu dyskretnego, którego schemat blokowy

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 2

  • Politechnika Poznańska
  • Rachunek operatorowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

prof. P.P. Andrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 4 stron.   Powered by xtoff ®              lalik.krzysztof@wp.pl  1  2.3 Zadania do rozwi ą zania    2.3.1    Korzystając  z  twierdzenia  o  przesunięciu  w  dziedzinie  zmiennej  zespolonej wyznaczyć transformaty funkcji    a)  t e t f t ω α co...

Zastosowanie przekształcenia Laplace'a

  • Politechnika Poznańska
  • Rachunek operatorowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

prof. P.P. Andrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 10 stron. Zastosowanie przeksztaªcenia Laplace'a Przykªad 1 Rozwi¡» jednorodne równanie ró»niczkowe liniowe ¨ y(t) + 5 ˙y(t) + 6y(t) = 0 z warunkami pocz¡tkowymi y(0+) = a, ˙y(0+) = b. Rozwi¡zanie Dokonuj¡c transformacji Laplace'a, uzyskujemy s2Y...

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 1

  • Politechnika Poznańska
  • Rachunek operatorowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

prof. P.P. Andrzej Rybarczyk. Notatka składa się z 9 stron.   Powered by xtoff ®              lalik.krzysztof@wp.pl  1  PRZYKŁAD 1       RozłóŜ na ułamki proste następującą funkcję operatorową:    ) 3 )( 2 ( 4 3 ) ( 2 + + + − = s s s s s G...