Podstawy wymiany ciepła

note /search

Ciepło właściwe gazów-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy wymiany ciepła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1736

Ciepło właściwe gazów: Gaz charakteryzuje się ściśliwością, czyli zmianą np. ciśnienia podczas zmiany objętości naczynia, w którym zamknięta jest rozpatrywana ilość gazu. Ściśliwość gazów powoduje, że inną ilość ciepła należy dostarczyć ogrzew...

Pierwsza zasada termodynamiki-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy wymiany ciepła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

Pierwsza zasada termodynamiki Pierwsza zasada termodynamiki - jedno z podstawowych praw termodynamiki, jest sformułowaniem zasady zachowania energii dla układów termodynamicznych. Istnieją różne sformułowania tej zasady, zależnie...

Podstawy konwekcyjnej wymiany ciepła-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy wymiany ciepła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1386

Konwekcja - proces przenoszenia ciepła wynikający z makroskopowego ruchu materii w objętości dowolnej substancji, np. powietrza, wody, piasku itp. Czasami przez konwekcję rozumie się również sam ruch materii związany z różnicami temperatur, który...

Podstawy wymiany ciepła przez promieniowanie-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy wymiany ciepła
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1841

Promieniowanie termiczne polega na wysyłaniu przez ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego fal elektromagnetycznych, takich samych jak fale promieniowania świetlnego, lecz obejmujących cały zakres długości fal od zer...