Podstawy wymiany ciepła przez promieniowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wymiany ciepła przez promieniowanie-opracowanie - strona 1 Podstawy wymiany ciepła przez promieniowanie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Promieniowanie termiczne polega na wysyłaniu przez ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego fal elektromagnetycznych, takich samych jak fale promieniowania świetlnego, lecz obejmujących cały zakres długości fal od zera do nieskończoności lub selektywnie tylko niektóre długości fal. W wyniku promieniowania termicznego energia wewnętrzna ciała przekształca się w energię radiacyjną (promieniowania elektromagnetycznego), która po napotkaniu innych ciał lub innych części tego samego ciała częściowo lub całkowicie jest pochłaniana i przekształcana w energię wewnętrzną. Jeżeli ilość energii wypromieniowanej jest różna od ilości energii pochłoniętej przez powierzchnię, to powstaje radiacyjna wymiana ciepła (wymiana ciepła przez promieniowanie). Cechą charakterystyczną radiacyjnej wymiany ciepła jest to, że nie odbywa się ona między ciałami stykającymi się, lecz między ciałami rozdzielonymi ośrodkiem przenikliwym dla promieniowania termicznego lub nawet próżnią.
Radiacyjna wymiana ciepła może odbywać się również między bezpośrednio stykającymi się częściami o różnych temperaturach ośrodka emitującego, pochłaniającego i rozpraszającego promieniowanie, tzw. ośrodka optycznie czynnego.
Często przewodzenie ciepła, konwekcyjna i radiacyjna wymiana ciepła występują jednocześnie, lecz w praktyce inżynierskiej na ogół jeden z tych rodzajów wymiany ciepła przeważa nad pozostałymi i może być rozpatrywany odrębnie.
Promieniowanie cieplne (termiczne) to promieniowanie, które emituje ciało mające temperaturę większą od zera bezwzględnego. Promieniowanie to jest falą elektromagnetyczną o określonym widmie częstotliwości. Przykładem promieniowania cieplnego jest podczerwień emitowana przez wszystkie ciała w naszym otoczeniu (mające temperaturę zbliżoną do temperatury pokojowej).
Promieniowanie większości ciał, z wyjątkiem rozrzedzonych gazów i barwników, jest do siebie zbliżone posiadając wiele wspólnych cech. Fizycy wprowadzili pojęcie ciało doskonale czarne, którego emisja w danej temperaturze jest największa ze wszystkich ciał.
Promieniowanie tła też charakteryzuje się widmem zbliżonym do promieniowania cieplnego
Podstawy wymiany ciepła przez promieniowanie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz