Podstawy wymiany ciepła przez przewodzenie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wymiany ciepła przez przewodzenie-opracowanie - strona 1 Podstawy wymiany ciepła przez przewodzenie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ed, Ew - energia doprowadzona do układu i wyprowadzona;
∆Eu - przyrost energii układu;
Ė d, Ė w - strumień energii doprowadzonej i wyprowadzonej;
Przewodzenie ciepła jest to przekazywanie energii wewnętrznej między bezpośrednio stykającymi się częściami jednego ciała lub różnych ciał. W płynach przekazywana jest energia kinetyczna atomów i cząsteczek, a w ciałach stałych energia drgań atomów w sieci krystalicznej i w ruchu swobodnych elektronów. Wyłącznie przez przewodzenie odbywa się wymiana ciepła w ciałach stałych nieprzenikliwych dla promieniowania termicznego oraz w płynach, gdy nie występują przemieszczenia względem siebie makroskopowych części płynu (np. gdy płyn jest ogrzewany od góry).
Przewodzenie ciepła - proces wymiany ciepła między częściami ciała o różnej temperaturze, polegający na przekazywaniu energii ruchu bezładnego cząsteczek w wyniku ich zderzeń. Proces prowadzi do wyrównania temperatury w różnych fragmentach ciała.
Za przewodnictwo cieplne nie uznaje się przekazywanie energii w wyniku uporządkowanego (makroskopowego) ruchu cząstek.
Ciepło płynie tylko wtedy, gdy występuje różnica temperatur od temperatury wyższej do temperatury niższej, a z dobrym przybliżeniem dla większości substancji ilość energii przekazanej przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu jest proporcjonalna do różnicy temperatur, co opisuje równanie różniczkowe Fouriera:
Wzór ten dla jednorodnego przewodzenia ciepła przez cienką ściankę prostopadle do jej powierzchni w kierunku x przyjmuje postać:
gdzie:
Q - natężenie przepływu ciepła (ilość ciepła wymieniona w jednostce czasu) λ - współczynnik przewodzenia ciepła
A - powierzchnia wymiany ciepła T - temperatura
Dla ustalonego przepływu ciepła przez ścianę płaską, po scałkowaniu, równanie Fouriera wygląda tak:
gdzie:
∆T - różnica temperatur po obu stronach przewodnika ciepła d - grubość ścianki przewodnika ciepła
Dla ustalonego przepływu ciepła przez ściankę cylindryczną rury, przyjmuje postać:
gdzie:
d2, d1 - odpowiednio średnica po stronie chłodniejszego i cieplejszego medium. L - długość rury
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz