Meteorologia i klimatologia - strona 13

Średnie temperatury powietrza zimy i lata

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

Rozkład temperatur w Polsce zależy od ukształtowania terenu , wysokości nad poziomem morza oraz rodzajów powietrza i związane z tym kierunki wiatrów oraz wysokości Słońca nad horyzontem. Wilgotne masy powietrza znad Atlantyku docierające do...

Kierunkowo prędkościowa róża wiatru

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001

Kierunkowo prędkościowa róża wiatru - BORUCINO (1981-2000) „Obserwowane kierunki wiatru w Polsce na ogół nawiązują do kierunku przepływu mas powietrza , tylko w stosunkowo niewielki...

Klasyfikacja warunków termicznych - Stacja Borucino

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Klasyfi kacja warunków termicznych miesięcy dla Stacji Borucino w latach 1981-2000 Tabela 1 Średnie temperatury dobowe dla Stacji Borucino w latach 1981-2000: Tabela 2 Wartości wybranych kwantyli empirycznego rozkładu średniej dobowej temperaturypowietrza w Borucinie dla okresu 1981-2000: Tabela ...

Klasyfikacja warunków termicznych - Stacja Borucino 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Klasyfikacja warunków termicznych miesięcy dla Stacji Borucino w latach 1981-2000 Tabelka 1 Średnie temperatury dobowe dla Stacji Borucino w latach 1981-2000 Tabelka 2 Wartości wybranych kwantyli empirycznego rozkładu średniej dobowej temperatury powietrza w Borucinie dla okresu 1981-2000 Tabelka...

Klimat globalny - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

KLIMAT  GLOBALNY KLIMAT Jest to charakterystyczny dla danego obszaru  zespół zjawisk i procesów atmosferycznych,  kształtujących się  pod wpływem właściwości   fizycznych i geograficznych tego obszaru,  określony na podstawie wyników wieloletnich  obserwacji  (Słownik Meteorologiczny 2003) Czynni...

Klimat polski - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

KLIMAT  POLSKI Źródło map:   Atlas klimatu Polski pod redakcją  Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii  i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005 KLIMAT Jest to charakterystyczny dla danego obszaru  zespół zjawisk i procesów atmosferycznych,  kształtujących się  pod wpływem właściwości   fizycznych i geog...

Meteorologia w życiu człowieka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Warunki  meteorologiczne w życiu człowieka Pogoda i zjawiska meteorologiczne już od  najdawniejszych czasów były przedmiotem  zainteresowania człowieka. Najbardziej znanymi,  zajmującymi się pogodą i klimatem, postaciami czasów  starożytnych byli  

Mgły i chmury

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Woda w atmosferze Meteorologia i klimatologia  (Przyroda)  Mgły i chmury Mgła Zawiesina bardzo małych,  mikroskopijnych kropelek  wody  w przyziemnej  warstwie atmosfery, których  duża koncentracja  ogranicza widzialność  poziomą  poniżej 1...

Punkt rosy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064

punkt rosy - Temperatura punktu rosy lub Punkt rosy - jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny ga...

Pomiary i obserwacje meteorologiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

POMIARY I OBSERWACJE METEOROLOGICZNE   Obserwacje instrumentalne; Obserwacje nieinstrumentalne   Pomiary:   Stacja meteorologiczna;   Posterunki pomiarowe;   Sieć meteorologiczna:  Obserwatoria; Stacje meteorologiczne; Stacje lotnis...