Inżynieria ruchu

note /search

Inżynieria ruchu - ćwiczenia

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria ruchu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

Pytania testowe: 1. Na ile poziomów podzielono funkcje sygnalizacji NR 7: a) 7 b) 4 (1: funkcje kanału sygnalizacyjnego, 2: łącza sygnalizacyjnego, 3: sieci sygnalizacyjnej, 4: użytkownika) c) 3 d) 10 2. Jaki sygnał jest nadawany przez niektóre centrale w czasie zestawiania przez nie drogi ...

Inżynieria ruchu - ćwiczenia - Rozkład wykładniczy

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria ruchu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1617

Zad.1 Wskaż prawdziwe a)Ruch końcowy jest składową ruchu wew. W centrali b)ruch wewnętrzny jest składową ruchu końcowego w centrali c). d) żadne z powyższych Zad.2 Systemy masowej obsługi zgłoszeń to inaczej systemy a)Ze stratami b)Z kolejką c)Z poczekalnią d)Otwarte Zad.3 Jednorodny s...

Modelowanie ruchu-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria ruchu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1519

Spis treści MODELOWANIE RUCHU 2 1 Opis ćwiczenia 2 2Potencjały regionów 2 3 Macierz kosztów 2 4 Model Grawitacyjny 2 5. Macierz podróży 5 6. Analiza statystyczna wyników 5 6.1 Liczba klas 5 6.2 Wartości statystyczne 5 6.3 Histogram

Sygnalizacja akomodacyjna-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria ruchu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

Spis treści SYGNALIZACJA AKOMODACYJNA 2 Wybór fazy 2 Schemat rozmieszczenia detektorów 2 Opis algorytmu 3 Schemat algorytmu 3 Dla fazy II 4 Dla fazy I (analogicznie faza III i IV) 5 Kod algorytmu dla fazy II 5 Schemat blokowy dla Δt=0 6 Schemat blokowy dla Δt=2 7 Schemat blokowy...

Sygnalizacja wielofazowa-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria ruchu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2191

Spis treści SYGNALIZACJA WIELOFAZOWA 2 Schemat Skrzyżowania 2 Grupowanie Sygnalizatorów 3 Projektowany układ faz 3 Czasy międzyzielone 4 Program sygnalizacji 6 Politechnika Wrocławska wykonał: student inż. Krystian Kaczorowski str. 1 SYGNALIZACJA WIELOFAZOWA Schemat Skrzyżowania Po...