Inżynieria ruchu - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria ruchu - ćwiczenia - strona 1 Inżynieria ruchu - ćwiczenia - strona 2 Inżynieria ruchu - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Pytania testowe:
1. Na ile poziomów podzielono funkcje sygnalizacji NR 7:
a) 7
b) 4
(1: funkcje kanału sygnalizacyjnego, 2: łącza sygnalizacyjnego, 3: sieci sygnalizacyjnej,
4: użytkownika)
c) 3
d) 10
2. Jaki sygnał jest nadawany przez niektóre centrale w czasie zestawiania przez nie drogi połączeniowej?
a) Dodatkowy
b) Specjalny
c) Marszrutowania
d) Zwrotny
3. Jakie jest pasmo pracy podstawowego aparatu telefonicznego
a) 300-3400 Hz
b) 300-4400 Hz
c) 100-7000 Hz
d) Różna zależna od rozwiązania
4. Jakie jest główne zadanie modemu podczas przesyłu danych
a) Dostosowanie standardów transmisyjnych
b) Przetwarzanie danych cyfrowych na analogowe i odwrotnie
c) Wywołanie abonenta
d) Kodowanie sygnałów
5. Jaki jest najwyższy szczebel sieci telefonicznej?
a) Sieć regionalna
b) Sieć strefowa
c) Sieć międzymiastowa
d) Sieć międzynarodowa
6. Jakie centrale nie mają własnych abonentów?
a) Centrale zakładowe
b) Centrale międzymiastowe
c) Centrale końcowe
d) Centrale abonenckie
7. Jaki protokół sygnalizacyjny wykorzystywany jest w kanale sygnalizacyjnym D?
a) TCP/IP
b) IPX
c) DSS1
d) HTTP
8. Czego dotyczy wiadomość sygnalizacyjna „information”?
a) Dotyczy zestawienia połączenia.
b) Dotyczy informacji o numerze abonenta wywołującego.
c) Dotyczy informacji o numerze abonenta wywoływanego.
d) Dotyczy informacji o operatorze sieci.
9. Co oznacza skrót ITU ?
a) Protokół transmisji w sieciach rozległych,
b) Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną,
c) Techniczną podstawę regulacji (dokument),
d) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.
10. Które z poniższych organizacji mają wpływ na normalizację w zakresie telekomutacji ?
a) ITU, IEC,
b) CENELEC, CCITT,
c) ETSI, ITU,
d) ETSI, IEC.
© MW (2007)

1
11. Który ze styków łączy abonenta analogowego z adapterem terminalowym?
a) Styk S
b) Styk R
c) Styk V
d) Styk U
Styk R laczy adapter terminalowy TA, dostosowujacy urzadzenia starego typu (np. V.24 lub X.21) do sieci ISDN.
Musi wiec spelniac wymagania obu stron.
12. Jaki kod jest używany przy transmisji na styku U
a) AMI
a) Zmodyfikowany kod AMI
(na styku s)
b) 2B1Q
c) HDB3
też 4B3T
13. Jaką wielkość ma komórka ATM:
a) 33 oktety
b) 43 oktety
c) 53 oktety ( 5 nagłówka + 48 pola informacji)
a) d). 63 oktety
14, Które stwierdzenie jest prawdziwe:
a) każda ścieżka wirtualna może przenosić kilka kanałów wirtualnych
b) każdy kanał wirtualny może przenosić kilka ścieżek fizycznych
c) każdy kanał wirtualny może przenosić kilka ścieżek wirtualnych
d) każda ścieżka wirtualna może przenosić kilka ścieżek fizycznych
15. Podaj cztery procesy (fazy) centrali telefonicznej?
a) Przeglądanie łączy, Obsługa sygnalizacji, Wybór drogi, Administracja i utrzymanie
b) Preselekcja, Zestawienie połączenia, Stan rozmowy, Rozłączenie
c) Strowger 32 AA/AB, Pentaconta 1000C, K-66, E-10 A
d) Rejestrowanie, Sterowanie, Programowanie, Wybieranie
16. Kim był Almon Strowger, twórca centrali mechanicznej?
a) Taksówkarzem
b) Założycielem koncernu AT&T
b) Właścicielem zakładu pogrzebowego
c) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz