Sieci telekomunikacyjne - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci telekomunikacyjne - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

1. Dźwięki mowy powstają w:
a)jamie nosowej i ustnej,
b)krtani
c)jamie ustnej
d)nasadzie
2. Jakie centrale nie mają własnych abonentów?
a)centrale zakładowe
b)centrale międzymiastowe
c)centrale końcowe
d)centrale abonenckie
3. Czego dotyczy wiadomość sygnalizacyjna „information” ?
a)zestawienia połączenia
b)informacji o numerze abonenta wywołującego
c)informacji o numerze abonenta wywoływanego
d)informacji o operatorze sieci
4. Podaj cztery fazy (procesy) centrali telefonicznej:
a)przeglądanie łączy, obsługa sygnalizacji, wybór drogi, administracja i utrzymanie
b)preselekcja, zestawienie połączenia, stan rozmowy, rozłączenie
c)Strowger 32 AA/AB, Pentaconta 1000C, K-66, E-10 A
d)rejestrowanie, sterowanie, programowanie, wybieranie
5. Pierwsza cyfra wskaźnika międzynarodowego wskazuje na:
a)na to, którego państwa jest to wskaźnik
b)na strefę czasową, w której położone jest państwo docelowe
c)na strefę kontynentalną państwa docelowego
d)jest po prostu pierwszą cyfrą prefiksu międzynarodowego i nie wskazuje na nic szczególnego
6. Warunek propagacji światła w światłowodzie, to:
a)n rdzenia n płaszcza
c)mała średnica rdzenia
d)specjalna warstwa odbijająca na granicy rdzenia i płaszcza
7. Co nie jest elementem okablowania światłowodowego ?
a)SUK
b)ONU (optyczna jednostka sieciow
c)OLT (zakończenie linii optycznej)
d)ODN (optyczna sieć dystrybucyjn
8. Co to jest ISDN?
a)cyfrowa sieć z integracją usług
b)analogowa sieć
c)żadne z powyższych
9. Kto zaczyna połączenie w DECT pomiędzy słuchawką a stacją bazową?
a)słuchawka (PP - część ruchom
b)stacja bazowa
c)obie naraz
d)żadne z powyższych
10. Jaka komutacja występuje w NGN (sieci następnej generacji)?
a)pakietów
b)kanałów
c)łączy
d)łączy i kanałów
11. Jak zmniejsza się moc sygnału z 10-krotnym wzrostem odległości odbiornika od nadajanika?
a)6 dB
b)12 dB
c)20 dB
d)40 dB
12. Co wykorzystuje tor symetryczny, która z technologii:
a)ADSL
b)HFC
c)FITL
d)WLL
13. Warstwy w NGN:


(…)

… strefowy NST
42. Tlumienność odniesienia głośności:
a) określa tłumienie całego toru transmisyjnego
b) dla toru cyfrowego jest większa niż dla analogowego
c) charakteryzuje tłumienie dźwięków mowy przesyłanych przez badany czwórnik d) jest równa średniej ważonej tłumienności skrośnych czwórnika
43. W celu wyrównania wahań propagacji łączy stosujemy:
a) regenerację
b) sprzężenie zwrotne
c) wprowadzenie…
… do protokołu:
a) TCP
b) UDP
c) SIP d) TELNET
48. Jakie protokoły służą do kodowania sygnału audio ?
a) T.12x
b) G.7xx
c) H.32x
d) H.36x
49. Który protokół jest podobny pod wieloma względami do HTTP?
a) H.323
b) SIP c) T.120
d) H.245
50. Który z protokołów jest z innej warstwy modelu OSI niż pozostałe?
a) IPX (sieciow
b) TCP (transportow c) IP (sieciow
d) ARP (sieciow
51. W systemie UMTS zastosowano:
a) kanały dupleksowe z podziałem czasu
b) kanały dupleksowe z podziałem częstotliwości
c) kanały dupleksowe z podziałem czasu i częstotliwości
52. Z jakiego medium transmisyjnego zbudowana jest sieć HFC (Hybrid Fiber Control)
a) tylko ze światłowodów
b) ze światłowodów i kabla koncentrycznego c) tylko z kabla konentrycznego
d) z dowolnego rodzaju łącza
53. Czy sieć HFC umożliwia realizację usługi „Wideo na żądanie…
… multiplekserami
57. Co oznacza skrót EDFA
a) inna nazwa zjawiska nieliniowej intermodulacji dwóch lub więcej fal o różnych częstotliwościach
b) wzmacniacz wykorzystujący zjawisko Ramana
c) wzmacniacz optyczny domieszkowany erbem
d) to system przeznaczony przede wszystkim do budowy gigabitowych sieci szkieletowych
58. Rodzaje usług ISDN
a) przenoszenia, teleusługi, usługi dodatkowe
59. Płaszczyzny ISDN…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz