Instalacje gazowe

note /search

Instalacje gazowe

  • Politechnika Warszawska
  • Instalacje gazowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3248

Zasada projektowania Prowadzenie przewodów. - powyżej 0,5 m od budynku, powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. - do 0,5m od budynku, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych przez spawanie....

Obliczenia instalacji gazowej - omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Instalacje gazowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2926

2.2.  Obliczenia instalacji gazowej    2.2.1.  Dane do obliczeń  Ulicznym  przewodem  gazowym  niskiego  ciśnienia  dostarczany  jest  gaz  ziemny  o  następujących parametrach:    Grupa II, podgrupa 8    Gęstość właściwa r g=0,75 kg/m...

Projekt instalacji gazowej, wodociągowej

  • Politechnika Gdańska
  • Instalacje gazowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1225

1. Opis techniczny. 1.1. Zakres projektu. Projekt obejmuje instalacje wewnętrzne :  - w części pierwszej: instalację gazową, instalację wodociągową wody zimnej i wody  ciepłej, - w części drugiej: instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, łącznie z przyłączami: gazowym, wodociągowym, kanaliza...

Projekt instalacji wodociągowej, gazowej

  • Politechnika Gdańska
  • Instalacje gazowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

Projekt instalacji wodociągowej, gazowej  dla budynku mieszkalnego. Instalacje wodociągowa i gazowa Temat nr 13 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Zakres projektu. Obejmuje instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej i instalację gazową dla  budynk...

Schemat instalacji - omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Instalacje gazowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: przyłącze gazowe, sieć gazowa, instalacja gazowa, gazociąg, budynek....