Rozwój kompetencji menadżerskich

note /search

Polityka personalna- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rozwój kompetencji menadżerskich
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

POLITYKA PERSONALNA - jest to zespół idei i praktykujących działań mające na celu efektywne zarządzanie firmą oraz jej rozwój dzięki właściwemu doborowi i doskonaleniu pracowników na wszystkie stanowiska łącznie z kierowniczymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Funkcjonalnym - obejmuje ciąg czynnośc...

Problemy w zarządzaniu kadrami- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rozwój kompetencji menadżerskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Dobór kadr Jednym z najistotniejszych elementów rozwoju oraz istnienia każdego przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie odpowiedniej kadry na poszczególne stanowiska. Doborem można nazwać zespół działań mający na celu pozyskiwanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady waku...

Opinia publiczna, kultura, teorie socjologiczne- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Rozwój kompetencji menadżerskich
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

OPINIA PUBLICZNA Opinia publiczna jest swoistą postacią świadomości społecznej obejmująca ogół poglądów społeczeństwa na tematy aktualnie ważne. Pod wpływem rozwoju środków masowego przekazu wzrosło znaczenie opinii publicznej. W socjologii zagadnieniu opinii publicznej poświęcono wiele uwagi. Wspó...