Psychologia zdrowia i choroby jednostki

note /search

Schwarzer - Poczucie własnej skuteczności

  • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3164

RAFL SCHWARZER POCZUCIE WŁĄSNEJ SKUTECZNOŚCI W PODEJMOWANIU I KONTYNUACJI ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH. DOTYCHCZASOWE PODEJŚCIA TEORETYCZNE I NOWY MODEL. Artykuł zawiera krytyczną analizę czterech teorii: Teorii własnej skuteczności Modelu przekonań zdrowotnych Teorii planowanego zachowania Teorii mo...

Wzorce osobowości typ C, D

  • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2317

Osobowość typu C Systematyczne badania w tym obszarze podjęto dopiero w latach 30. ubiegłego wieku. Nawiązywały one do wyodrębnionych - w ramach psychosomatyki - dwóch nurtów. Jeden podkreślał rolę doświadczanych wydarzeń, szcze­gólnie o charakterze tra umatycznym, w rozwoju chorób somatycznych. ...

Wzorce osobowości typ A

  • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1491

KONCEPCJE WZORU ZACHOWANIA A I SPOSOBY JEGO POMIARU 1. Wzór zachowania A jako syndrom lub styl życia M. Friedman i R.H. Rosenman, koniec lat pięćdziesiątych. Zachowanie to angażuje jednostkę w zdobywaniu jak największej liczby celów w jak najkrótszym c zas ie. Ludzie ci mają tendencję do rywaliza...