Poziom i warunki życia

note /search

Rodzaje wskaźników w geografii społeczno-ekonomicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1750

Podstawowe rodzaje wskaźników w geografii społeczno-ekonomicznej: Struktury - określają stosunek liczebności poszczególnych klas do liczebności całej zbiorowości, wyrażane w % (np. udział wydatków gospodarstwa domowego na wyżywienie). Natężenia - określają stosunek wielkości charakteryzujących dwie...

Dochód - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Dochód to jeden z najważniejszych czynników kształtujących poziom i warunki życia, ale najtrudniej mierzalny. Dochód, którego podstawowym źródłem jest praca może być w badaniach poziomu życia traktowany jako: Zwolennicy pierwszej teorii uważają dochód, a równocześnie i pracę za integralny element ...

Poziom i warunki życia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

Dotychczasowe zainteresowania badawcze problematyki związanej z poziomem i warunkami życia koncentrowały się na trzech grupach zagadnień: Zagadnienia teoretyczne związane z uściśleniem i systematyzacją pojęć. Zagadnienia metod pomiaru zjawiska i opracowanie systemów wskaźników i warunków życia. B...

Narodowe Spisy Powszechne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Narodowe Spisy Powszechne Pełne Narodowe Spisy Powszechne zorganizowano w Polsce: grudzień 1950, 1960, 1970, 1988 i maj 2002. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań: 2011. Celem spisu było zebranie aktualnych informacji demograficzno-społecznych i na temat sytuacji mieszkaniowej oraz infor...

Potrzeba - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2100

Potrzeba - stan psychofizyczny przejawiający się w subiektywnym odczuciu braku lub pożądaniu jakiegoś dobra lub stanu. Klasyfikacja potrzeb: Potrzeby egzystencji (pokarmowe, mieszkaniowe) Potrzeby prokreacji i rozwoju (rodzinne, dydaktyczne) Potrzeby funkcjonalne (informacyjne, transportowe) Pot...

Zróżnicowanie dochodów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Zróżnicowanie dochodów (wynagrodzeń) zależy m.in. od: Miejsce zamieszkania Województwa: max. Mazowieckie, min. Podkarpackie Wieś: min. Małe i średnie miasto, max. Duże miasto Sektora i działu zatrudnienia Publiczny/prywatny Działu gospodarki (sekcji PKD) Wskaźnik na gruncie

Czynniki poziomu i warunków życia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Czynniki warunkujące kształtowanie się poziomu i warunków życia: Zewnętrzne (egzogeniczne) Położenie geograficzne jednostki w której mieszka człowiek Ekstremalne warunki przyrodnicze Położenie i dostępność komunikacyjna Przeszłość historyczna Stosunki społeczno-polityczne Poziom rozwoju techni...