Dochód - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochód - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Dochód to jeden z najważniejszych czynników kształtujących poziom i warunki życia, ale najtrudniej mierzalny. Dochód, którego podstawowym źródłem jest praca może być w badaniach poziomu życia traktowany jako:
Zwolennicy pierwszej teorii uważają dochód, a równocześnie i pracę za integralny element struktury poziomu życia, występujący obok takich składników jak: wyżywienie i mieszkanie. Składnik ten występuje w swej właściwej postaci tzn. w formie przychodów ludności wynikających głównie z zatrudnienia.
Dochód traktuje się jako całościowy miernik poziomu życia o charakterze wartościowo-pieniężnym.
Dochód pochodzący z pracy stanowi podstawę kształtowania się poziomu życia i w sposób bezpośredni lub pośredni determinuje wszystkie składniki jego struktury. W tym ujęciu dochód interpretuje się jako czynnik zewnętrzny, stwarzający możliwości zaspokojenia potrzeb człowieka. Dochód jako czynnik zewnętrzny Oddziaływanie bezpośrednie: Mieszkanie, wyżywienie, ubranie
Wyposażenie gospodarstwa domowego
Wyposażenia gospodarstwa rolnego
Wypoczynek i rekreacja Oddziaływanie pośrednie: Wychowanie, wykształcenie
Aktywność kulturalna, społeczna i polityczna
Więzi społeczne
Mobilność (skłonność do migracji)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz