Pedagogika opiekuńcza

note /search

Pedagogika opiekuńcza-Domy Dziecka

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

DOMY DZIECKA Dom dziecka – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Domy dziecka obejmują opieką wychowawczą dzieci i młodzież do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia. Liczba miejsc w ...

Pedagogika opiekuńcza

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 1. Początki opieki w aspekcie religijnym i etyce świeckiej Zdzisław Dąbrowski: opieka jest opartym na działalności kompensacyjnej ciągłym i bezinteresownym zaspakajaniem przez opiekuna ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego w nawiązanym stosunku opiekuńczym. Ponadpodmioto...

Podział opieki nad dzieckiem wg Kelma-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2303

Podział opieki nad dzieckiem wg Kelma: Ze względu na istotę działania Profilaktyczna (zapobieganie sytuacji zagrożenia)- ochrona, nadzór, czuwanie Interwencyjna (przezwyciężanie sytuacji zagrożenia)- wsparcie, obrona Kompensacyjna (usuwanie skutków sytuacji zagrożenia)- wyrównanie, korekta, reso...

Społeczna problematyka choroby alkoholowej - omówienie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1274

Historia alkoholu i alkoholizmu XVII w. pojawiła się wódka która była drogim napojem otrzymywanym z żyta, a później z ziemniaków 1844 r. najgorsze pijaństwo w Królestwie, wódkę rozdawano za darmo i dodawano obwarzanki Wielu umierało z powodu picia...

Świetlica socjoterapeutyczna-prezentacja

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: socjoterapia, cele świetlicy, ogólne zadania świetlicy, zadania szczegółowe, problemy dzieci, cele terapeutyczne...

Świetlice środowiskowe-prezentacja

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1127

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: świetlica, świetlica środowiskowa, zadania świetlicy środowiskowej, podstawy prawne działań świetlic środowiskowych ...