Obrona cywilna

note /search

Wykład - historia obrony cywilnej

  • Uniwersytet Warszawski
  • Obrona cywilna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

H i s t o r i a O b r o n y C y w i l n e j Carl von Clausewitz O wojnie (Vom Kriege) Carl von Clausewitz 1827r „Wojna jest tedy aktem przemocy, mającym na celu zmuszenie przeciwnika do spełniania naszej woli. Przemoc uzbraja się w wynalazki sztuki i nauki, aby stawić czoło przemocy.” Ograniczen...

Wykład - obrona cywilna

  • Uniwersytet Warszawski
  • Obrona cywilna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2758

Na przykładzie RFN sposób podejścia do pojęć „Obrona Cywilna” i „Ochrona Cywilna” Zivile Verteidigung (po angielsku Civil Defens) - zamiast pojęcia „Planowanie Cywilne na Wypadek Zagrożenia”, które pochodzi z tłumaczenia „Civil Emergency Pl...

Szwedzka Obrona Cywilna - referat

  • Uniwersytet Warszawski
  • Obrona cywilna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1967

Szwedzka Obrona Cywilna posiada 100 letnią tradycję. Przez wszystkie te lata była dostosowywana do nowych wyzwań i nieznanych wcześniej zagrożeń, które pojawiały się między innymi w wyniku rozwoju techniki. Rozwój cywilizacyjny obok postępu ...

Wykład - Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy w...

  • Uniwersytet Warszawski
  • Obrona cywilna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy władzy: -Zapewnienie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, możliwościach ochrony i przedsięwzięciach ochrony; -Ostrzeganie i alarmowanie, wydawanie zaleceń do zachowania się społeczeństwa; -utrzymanie zdolności kierowania; -Koordyn...

Wykład - Główne obszary działania w ramach Ochrony cywilnej

  • Uniwersytet Warszawski
  • Obrona cywilna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Główne obszary działania w ramach Ochrony cywilnej: -informowanie społeczeństwa -medycyna katastrof -określenie sił i środków jakie są do dyspozycji -ustalenie zespołów eksperckich -prewencja -realizacja projektów -ćwiczenia, gry symul...