Wykład - Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy władzy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy władzy - strona 1 Wykład - Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy władzy - strona 2 Wykład - Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy władzy - strona 3

Fragment notatki:

Zadania Organów kierowania tworzonych przez właściwe organy władzy:
-Zapewnienie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, możliwościach ochrony i przedsięwzięciach ochrony;
-Ostrzeganie i alarmowanie, wydawanie zaleceń do zachowania się społeczeństwa;
-utrzymanie zdolności kierowania;
-Koordynacja przygotowań i działanie organizacji partnerskich;
-Utrzymanie gotowości w czasie w zależności od sytuacji jak również osobowe i materiałowe wzmocnienie Ochrony Ludności z uwzględnieniem konfliktów zbrojnych.
Mężczyźni ze szwajcarskimi prawami obywatelskimi, zdolni do pełnienia służby ochronnej są zobowiązani do pełnienia służby ochronnej.Wiek w którym istnieje zobowiązanie 20 do 40 lat
Najważniejsze sformułowania z zakresu ochrony cywilnej
Ochrona cywilna służy mieszkańcom Europy - Rada Europy była zawsze przekonana że inicjatywy wspólnotowe w różnych zakresach, które związane są z ochroną mieszkańców i ich dobytku, udzielanie pomocy i solidarność podczas ciężkich kryzysów, katastrof naturalnych lub katastrof wywołanych przez człowieka, służą wprost obywatelom Europy i prowadzą do uzyskania „Europy obywateli”.
Informacja i szkolenie dla lepszej samoobrony - Rada była przekonana o konieczności podejmowania odpowiednich kampanii informacyjnych z zakresu ochrony cywilnej (ochrony przed katastrofami) jak również inicjatyw szkolenia uwrażliwiania mieszkańców a w szczególności młodzieży, w celu podwyższania poziomu bezpieczeństwa w Europie.
Gotowość i opanowywanie katastrof jest zadaniem własnym poszczególnych państw.
Rada zawsze podkreślała że poszczególne państwa członkowskie wprowadziły własne regulacje w zakresie opanowywania katastrof, które mogą się wydarzyć na ich terytorium, w związku z czym przepisy prawa w swoim zakresie i kształcie muszą się różnić. Rada uznała w związku z tym, że nie istnieje konieczność ingerowania w zasady opracowywania planów awaryjnych na wypadek katastrof.
Współpraca i koordynacja
Od samego początku rada wyrażała przekonanie, że współpraca zwiększa zdolności reagowania wszystkich państw członkowskich i w zależności od sytuacji i wymagań może w związku z tym ulegać zwiększeniu. Dzięki czemu poprawiać można indywidualną efektywność opanowywania sytuacji kryzysowych.
Elektroniczne środki komunikacji i wymiany informacji stanowią bazę do współpracy.
Od 1987r. Rada podkreśla konieczność wykorzystywania baz danych i współczesnych systemów telekomunikacyjnych jak również systemów łączności satelitarnej. W 1990r. Rada przeprowadziła badania w zakresie oceny środków i zapotrzebowania na środki elektronicznej obróbki danych. Rada popiera inicjatywy w tym zakresie poprawiające możliwości działania oddziałów ratowniczych na terenie własnego kraju jak i na obcym terytorium.


(…)

łączności satelitarnej. W 1990r. Rada przeprowadziła badania w zakresie oceny środków i zapotrzebowania na środki elektronicznej obróbki danych. Rada popiera inicjatywy w tym zakresie poprawiające możliwości działania oddziałów ratowniczych na terenie własnego kraju jak i na obcym terytorium.
Wymiana ekspertów i ćwiczenia symulacyjne jako ważne elementy
Rada podkreślała, że pomiędzy państwami członkowskimi…
… sobie pomocy wzajemnej.
Szczególna rola społeczników.
Rada stwierdza, że jeżeli przepisy prawa poszczególnych państw członkowskich umożliwiają młodzieży, w ramach służby cywilnej lub zadań dobrowolnych zaangażowanie się w ochronę cywilną, to aby było to jeszcze bardziej efektywne należy pozyskiwać i mobilizować młodzież także do przeciwdziałania powstawaniu katastrof, do udzielania pomocy przy odbudowie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz