Wykład - historia obrony cywilnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - historia obrony cywilnej - strona 1 Wykład - historia obrony cywilnej - strona 2 Wykład - historia obrony cywilnej - strona 3

Fragment notatki:

H i s t o r i a O b r o n y C y w i l n e j
Carl von Clausewitz
O wojnie (Vom Kriege) Carl von Clausewitz 1827r
„Wojna jest tedy aktem przemocy, mającym na celu zmuszenie przeciwnika do spełniania naszej woli. Przemoc uzbraja się w wynalazki sztuki i nauki, aby stawić czoło przemocy.”
Ograniczenia nakładane przez tak zwane traktaty międzynarodowe towarzyszą jej nie ograniczając w zasadzie jej siły.
W wojnie w zwarcie wzajemne wchodzą siły, do których zaliczamy: -właściwe siły zbrojne, -kraj z jego obszarem i ludnością,
-sojuszników.
Kraj ze swoim obszarem i zaludnieniem staje się nie tylko źródłem sił zbrojnych, ale również sam staje się częścią sił działających, która tworzy teatr wojny lub wywiera na niego znaczący wpływ.
„W dwóch narodach i państwach może się nagromadzić takie napięcie i tyle wrogich wzajemnie czynników, że jakiś w istocie swej zupełnie błahy motyw wojny wywoła skutek wybiegający znacznie poza właściwy jego charakter i może spowodować prawdziwy wybuch.”
Celem prowadzenia wojny jest zniszczenie siły zbrojnej przeciwnika, lub załamanie jej woli walki, zdobycie kraju oraz załamanie lub doprowadzenie do zmiany woli społeczeństwa zamieszkującego ten kraj.
Społeczeństwo zamieszkujące na terenie na którym dzieje się wojna jest zmuszone do ponoszenia kosztów wojny: jest ofiarą plądrowania przez przeciwnika, zaopatruje wojska własne, uzupełnia zapasy przeciwnika, wspierając wojska własne w tworzeniu rubieży obronnych, ponosi ofiary przy ostrzale miejsc zamieszkania itp.
Walter Aschoff, „Landaufflüge 1917 -aus dem Fliegertagebuch“,
Potsdam 1940. Wspomnienia pilota członka eskadry angielskiej. W I wojnie światowej. Autor za czasów III Rzeszy był pułkownikiem w Ministerstwie Lotnictwa Rzeszy.
„Jak mocno spięci strachem przed śmiercią i nienawiścią, mogą być teraz ludzie w tym morzu domów, szukający w tej chwili jakiejkolwiek ochrony i schronienia (Londyn 13 czerwca 1917r.). Nalot na magazyny i obiekty portowe. Cel został osiągnięty, widoczne są dym i ogień wydostające się z hal. Opis wrażeń - miasto ogarniają chmury dymó
w sposób trudny do wyobrażenia. Prasa angielska pisała o pierwszym nalocie z użyciem większych sił: godzina rozpoczęcia 11.35, oprócz celów pojedynczych główny atak przypuszczono na City, straty

(…)

… formowania wojsk, stanowiły ważne węzły komunikacyjne, zlokalizowane w nich były radiostacje cywilne i wojskowe. Z tych względów stawały się celami wojskowymi. Broń chemiczna
„LD 50”, nr 2/97
 
„Chemische Waffen und ihre Entwicklung, Teil II - ab 1918“ W okresie międzywojennym praktycznie we wszystkich armiach na wyposażeniu znajdowały się mniejsze lub większe zapasy broni chemicznej. W wielu laboratoriach trwały prace nad doskonaleniem „skuteczności” posiadanych środków oraz opracowywaniem nowych rozwiązań. Konwencja genewska z 1925r. zakazywała użycia broni chemicznej, jednakże w wielu armiach nie zastanawiano się nad dochowaniem postanowień w przyszłości. Nawet w okresie trwania II wojny światowej w Niemczech prowadzono z pozytywnym efektem prace nad nowym środkami bojowymi. Najbardziej zastanawiający był fakt, że pomimo znacznych zapasów środków bojowych nie doszło w II wojnie do celowego użycia trucizn. Nieużywanie broni chemicznej nie wynikało z humanitaryzmu walczących lub braku właściwych substancji. Można pokusić się o stwierdzenie, że to obawa przed użyciem takiej samej broni przez przeciwnika, na wojska lub na głębokie zaplecze frontu powstrzymywała dowodzących przed wydaniem odpowiednich…
… kolejnej wojny: 1) w przyszłej wojnie ludność cywilna zostanie poddana nalotom powietrznym w niespotykanej dotąd skali. Znaczenie mieć będzie nie tylko obrona przeciwlotnicza, ale także zwalczanie pożarów i broni chemicznej;
2)  wcześniejsze bezpośrednie niszczenie środków spożywczych do zaopatrzenia ludności przyjmie nowe formy;
3) na każdego żołnierza na froncie przypadać będzie więcej kobiet i mężczyzn…
… z totalnym wykorzystaniem broni chemicznej na szeroką skalę. Eugen Bircher szwajcarski specjalista w zakresie historii wojen
„Krieg ohne Gnade - von Tannenberg zur Schlacht der Zukunft”, Zürich 1937r
Wojny nie muszą być wypowiadane, przykładem jest wojna japońsko - chińska.
Istnienie państw totalitarnych zmusza pozostałą część do totalnego zdyscyplinowania swoich społeczeństw. U Clausewitza celem wojny…
… rozkazów. Przy wojnie manewrowej, jaką byłą II wojna nie można było dopuścić do zablokowania zaplecza skutkami ataku chemicznego. Od sprawności funkcjonowania zaplecza zależała zdolność wojsk do wykonywania działań bojowych na zmiennych pozycjach. Odnotowane fakty były jedynie przypadkami, które można nazwać „wypadkami przy pracy”: 1- w trakcie wojny obronnej w Polsce, polscy saperzy pod Jasłem przez pomyłkę na polu minowym rozłożyli miny z gazem musztardowym (inne nazwy Lost - od nazwisk chemików Lommel i Steinkopff, Senfgas), niemiecki pododdział rozpoznał broń i środek, ale reakcja była beznadziejna, tabletki do odkażania zewnętrznego żołnierze przyjęli doustnie, odnotowano znaczne straty; 2 - w 1940r. nad Sommą i w 1941r. na Ukrainie podczas odwrotu wojsk, wystrzelone zostały granaty z Fosgenem…
… w ludziach; 4 - maj 1945r., po zajęciu Monachium przez wojska amerykańskie, jeden z oddziałów znalazł w opuszczonych koszarach pojemniki z ćwiczebnym gazem musztardowym (mieszanina oleju maszynowego i środka drażniącego), w związku z tym, że były to butelki kamionkowe istniało przypuszczenie, że jest to wódka STEINHEGER, po otwarciu odnotowano natychmiastową ucieczkę z wielkim łzawieniem, ponieważ nikt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz