Metodologia badań pedagogicznych

note /search

Metodologia - Badania naukowe i ich rodzaje

  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Metodologia badań pedagogicznych
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 7532

Wykłady 16.10. NAUKA to zespół czynności i sposobów postępowania prowadzący do pozyskania wiedzy oraz rezultat tego procesu, na który składa się wiedza naukowa. Nauka składa się z 2 elementów: NAUKA BADANIA NAUKOWE WIEDZA NAUKOWA BADANIA NAUKOWE I ICH RODZAJE. Słowo „badania naukowe” jest wielo...

Metodologia badań pedagogicznych - pytania do egzaminu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Metodologia badań pedagogicznych
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 6755

Metodologia badań pedagogicznych pytania do egzaminu Co to jest reprezentatywność? Budowa kwestionariusza. Jaka jest różnica między pytaniem socjologicznym a sondażowym? Co to jest standaryzacja? Wymień rodzaje ankiet- wady i zalety (jednej z wybranych ankiet). Rodzaje wywiadów socjologicznych...

Metodologia badań pedagogicznych

  • Metodologia badań pedagogicznych
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 7175

ściąga- kompendium ZMIENNA – PRÓBA TYPY PRZEDMIOT HIPOTEZY – podstawowa BADAWCZA – PROCEDUR : BADAŃ – to cecha wybierana 1 pewne proponowane konstytutywnspośród diagnostycznzjawisko odpowiedzi a dla danegodanej a – aby mieszczące dające się zdarzenia; populacji wgustalić się w sprawdzić to czy...

Metodologia badań pedagogicznych 2

  • Metodologia badań pedagogicznych
Pobrań: 833
Wyświetleń: 5082

Dokładniejsza Ściąga BADANIE:zbior skoordynowanych czynności przynoszących nowa wiedze.Opracowujemy na poziomie koordynacji uzyskanych czynności. SCHEMATY BADAWCZE-poznanie problemu na podstawie dotychczasowych uogólnień.Zawiera:wyjaśnienie teoretyczne problemu,hipotezy,logiczna i empiryczna weryfik...