Historia instytucji politycznych

note /search

Polska w Procesie Integracji europejskiej - Bilans pierwszych lat czło...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

BILANS PIERWSZYCH LAT CZŁONKOWSTWA Sfera ekonomiczna - 2004-2010 wzrost polskiej gospodarki o 30%, w UE o 6% - 2010 stopa wzrostu gospodarczego wyniosła 3,8% PKB - spadek gospodarczy jedynie Węgry, wzrost ( lepszy niż w Polsce) Słowacja, Szwecja - intensywnie rozwijający się eksport, zwiększony...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 5474

Znajdziemy tutaj opis instytucji politycznych funkcjonujących na świecie na przestrzeni wieków. Opis ten zaczyna się od państw despotycznych, przez państwa feudalne i monarchie aż do totalitaryzmu stalinowskiego. Praca jest obszerna, zawiera 33 strony tekstu i w sumie opisuje 37 różnych systemów po...

Austria- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Au. Ref. kancl. Klemensa Metternicha: policja + biurokr. + vs mn. nar. & lib. 1849 - patent marcowy 1860 - dyplom październikowy 1861 - patent lutowy 1867 - dualizm 2: pań. konst. parl. rządy admin. woj. sądy 1: mon. polit. zagr. waluta skarb marynarka gran. Serbia) 1869 - powsz. obow. wo...

Francja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Fr. 16 VII 1791 - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1791 - 93 - I Rep. Fr. 1799 - 1804 - 1814 - NB (Konsulat - I Ces. Fr.) 1799 - konst. konsularna 1802 - sen. -cons. (dożyw. i nast. kons.) 1802 - in Rada Prywatna 1804 - „konst. ces.” 1804 - ces. może uzupełn. Sen. 1807 - out Trybunat...

Niemcy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1323

N. 1815 - 66 - Związek Niem. (39) 1866 - 71 - Związek Pn. Niem. (22) 1867 - konst. 1871 - 1918 - II Rzesza Niem. (25) 1871 - konst. (wspólne: ces. sztab inne) Ces. Niem. = Król Pr. (nieodpow. + tr. + izby + ust. + z prakt. weto, bo ^ Pr. w Bund.) Rząd - Kancl. Rzeszy = prezes pr. Rady Min. Rei...

Państwa autorytarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Państwa autoryt.: 1917 - Rosja Radz. - Lenin Ukr. Zakauk. 1919 - Węgierska Rep. Rad - Bela Kun 1922 - Wł. - Mussol. 1923 - Bułg. - Stamboliński, Aleksander Cankow (nacjon.), car Borys III Hiszp. - zamach król. wł. dla gen. Primo de Rivery 1924 - Gr. - gen. Kondilis, gen. Metaxas 1925 - Alb....

Prusy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Prusy od 1807 - ref. Fryd. Wilh. III (powsz. obow. woj. 3 l. + out koleg. + 5 min. + 1os. lok. wł. + sądy + podd. osob. chł. + samorz. msk.) 1850 - konst. oktrojow. (równość pr. Król - (inicj. nieodpow. + wł w. + zbr. + tr. + łaska + izby + promogen. agn.) Min. - (odpow. konst. IMPEACHMENT + kon...

Stany Zjednoczone Ameryki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

USA 1787 - konst. + w 10 lat 10 nowel + w 100 lat 15 nowel 1820 - 35 - „era dobrego” nowa proced. wyb. prez. 1854 - in p. republ. 1865 - 75 - Rekonstrukcja (XIII popr. out niewoln.) 1970 - in powsz. pr. wyb. 1913 - XVIII popr. (powsz. wyb. do Sen.) 1920 - XIX popr. (out

Wielka Brytania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

UK 1688 - Chwalebna Rewol. 1215 - Magna Charta Libertatum (więz. + pod. od tryb. + tryb ochr. Karty + pr. lok. ^) 1641 - ust. o niet rozw./odr. Parl. bez Parl. 1679 - Hab. Corp. Act (równ. pr. + ochr. proced. jedn.) 1689 - Bill...

Liberalizm- wypracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3969

Wypracowanie napisane w ramach przedmiotu Historia instytucji politycznych. W wypracowaniu możemy znaleźć: historyczne początki liberalizmu, idee: wolności, indywidualizmu, państwa prawa, równości, społeczeństwa, wolnego rynku, zmiany społecznej, informacje na temat władzy sądowniczej oraz wyko...