Rozwój form kancelaryjnych

note /search

Kancelaria Krakowska - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1330

Marian Friedberg „Kancelaria Miasta Krakowa do połowy XVIII wieku”   Do najstarszych kancelarii miast polskich należą kancelarie wrocławska i krakowska, sięgaja bowiem XIII w. We Wrocławiu ksiega rachunkowa oraz pieczęcie datowane są od 1299 roku. Miasto Kraków pod koniec XIII w. miało swoich pisa...

Kancelaria Wielkopolska - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1127

  Janina Bielecka, Kancelarie grodzka i ziemska w Wielkopolsce w XVI-XVIII w. ( Na podstawie : Studia źródłoznawcze t.1, 1957; Archeion t.22/23, 1954)     Gród ze starostą miał dwie zasadnicze funkcje: administracyjną i sądowniczą. Posiadał własne kancelarie. Tworzyły je zespoły urzędników uprawn...

Kancelarie kościelne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1351

Kancelarie kościelne i skryptoria klarsztorne XII-XV w.   O ukształtowaniu organizacji wewnątrzkościelnej mówimy od końca XII wieku. Diecezją kierował biskup, ciałem doradczym była kapituła, która administrowała diecezją w czasie wakansu(nieobec...

Dyplomatyka notatki z wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1141

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dyplomatyka, Dokument, Podział dokumentów, Wygotowanie dokumentu, Cechy dokumentu, Części składowe dokumentu....

METRYKA KORONNA - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1015

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Metryka koronna, Rodzaje wpisów do ksiąg metryki koronnej, Księgi poselskie, Cechy ksiąg poselskich, Księgi kanclerskie....

Kancelaria miejska - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1372

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Powstanie kancelarii miejskiej, Główna kancelaria miejska, Kancelaria wójtowska, Kancelaria lonerii, Organizacja kancelarii....

KANCELARIE GRODZKA I ZIEMSKA - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1099

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kancelarie ziemskie, Kancelarie grodzkie, Starosta generalny, Burgrabia, Surogator, Pisarz grodzki, Właściwy personel kancelarii....

Kancelaria królewska - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zadania kancelarii królewskiej, Kancelaria większa, Kancelaria mniejsza, Sekretarz, Regens, Pisarze....