Prawo zobowiązań - strona 12

Zobowiązania podzielne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Zobowiązania podzielne. Podzielność, niepodzielność zobowiązań- art. 379. Jeżeli zobowiązanie jest podzielne (świadczenie pieniężne) mamy do czynienia z następującymi konsekwencjami: Następuje „podział” dużego, jednego zobowiązania na kilka mniejszych zobowiązań- o mniejszym rozmiarze świadczenia...

Zobowiazania wielopodmiotowe i wielostronne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1267

Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne- nawiązanie do konstrukcji stosunku obligacyjnego. Zobowiązania wielopodmiotowe. W obrocie prawnym w ramach jednego stosunku obligacyjnego może występować więcej niż dwa podmioty po obu stronach. Jeżeli po jednej ze stron występuje kilka podmiotów jest to...

Czynność prawna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

Czynność prawna Podstawowe zdarzenie prawne, które prowadzi do powstania stosunku cywilnoprawnego. Rodzaje: Umowa. consensus: min. 2 zgodne oświadczenia woli A B dissensus: A B Czynności jednostronne. Czynności wielostronne (umowa spół...

Klasyfikacja stosunku źródeł obligacyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Klasyfikacja stosunku źródeł obligacyjnych. Katalog źródeł prawa. Katalog źródeł prawa stosunku zobowiązaniowego- interesuje nas jak powstaje stosunek zobowiązaniowy. Katalog ogólny umowy inne pozostałe zdarzenia prawne czynności prawne inne niż umowy decyzje administracyjne orzeczenia sądowe ...

Dochodzenie należności cywilnoprawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Dochodzenie należności cywilnoprawnych. Sposoby rozstrzygania sporów cywilnych. Sądy powszechne cywilne w Polsce. Pozycja SN. Uprzywilejowanie niektórych wierzycieli w zakresie dochodzenia należności. Założenie ogólne- Zasada nemo iudex in sua causa. Dotyczy tylko sfery obrotu cywilnoprawnego, ...

Funkcje obowiązku naprawienia szkody.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Funkcje obowiązku naprawienia szkody. Podstawową funkcją jest funkcja kompensacyjna, inna funkcje są wtórne i ich katalog jest otwarty, np.: Funkcja prewencyjna. Dyscyplinująca. Represyjna (np. regres). Wychowawcza. Spór co do hierarchii dalszych funkcji - to zależy od przepisu, w 448 element ...

Pacta adiecta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Pacta adiecta (doczytaj w podręczniku! ZADATEK!). Rodzaje: Zadatek (394). Umowne prawo odstąpienia od umowy (395- zawsze działa z mocą wsteczną). Odstępne (396). Kara umowna. Inne: np. zastrzeżenie warunku, terminu. Funkcja - uelastycznienie...

Użyteczność posługiwania się konstrukcją stosunku obligacyjnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

Użyteczność posługiwania się konstrukcją stosunku obligacyjnego. Problem- czy użyteczność stosunku obligacyjnego jest o charakterze praktycznym? - negowanie potrzeby budowania stosunku cywilnoprawnego, ale nie stosunku obligacyjnego. Terminologia jest zmienna - synonimy do „stosunek obligacyjny”:...

Umowa o świadczenie przez osobę trzecią

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 378

6.2. UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ A. POJĘCIE Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (umowa gwarancyjna)  umowa, w której zastrzeżono, że osoba trzecia zachowa się w określony sposób, co wywoła skutki prawne między stronami umowy ...

Figury hybrydalne w polskiej praktyce gospodarczej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

Figury hybrydalne w polskiej praktyce gospodarczej. W praktyce gospodarczej zobowiązania wielopodmiotowe nie zawsze występują w czystej, klasycznej postaci. Może dojść do połączenia kilku różnych struktur podmiotowych  problem stosowania różnych reżimów prawnych do tych struktur. Przykład: poręcz...